Nyheder fra foreningen

Nyheder fra Foreningen for Kønsforskning

Kære medlem

Som du måske har bemærket, har Foreningen i de seneste mange måneder ligget stille. Vi beklager, hvis du har kontaktet foreningen i den tid, uden at få svar. Denne update har derfor til formål at opdatere medlemmer og andre interessenter på, hvor Foreningen står i dag:

D. 16. september inviterede FFKF’s afgående bestyrelse til et stormøde om Foreningens fremtid.

D. 7. oktober 2020 blev en helt ny bestyrelse valgt mhp. en omfattende gentænkning og omstrukturering af Foreningen, baseret bl.a. på de ideer og ønsker, der blev udtrykt på stormødet.

D. 9. november 2020 holdt den nye bestyrelse konstituerende møde.

Bestyrelsen består således nu af:

Forperson: Helene Pristed Nielsen, Aalborg Universitet

Kasserer: Michael Nebeling Petersen, Københavns Universitet, og Anna Sofie Bach, Aalborg Universitet

Øvrige medlemmer: Hanne Marlene Dahl, RUC, og Ea Høg Utoft, Aarhus Universitet

Planer for den kommende tid

Gentænknings- og omstruktureringsarbejdet går nu i gang, hvilket kommer til at betyde, at Foreningens fokus vil være herpå formentlig for 2021 ud. Vi ønsker at inddrage medlemmerne i processen, og håber bl.a. på stor opbakning til Generalforsamling formodentlig i april 2021. Vores ambition er endvidere at vende stærkt tilbage med Årskonferencen i 2022. Mere information herom følger.

Det er derudover vigtigt at sige, at samarbejdet mellem FFKF og tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning (KKF) er ophørt, da tidsskriftet nu kun udgives OpenAccess her. Da den centrale ‘gevinst’ ved at betale kontingent til FFKF var et abonnement på det trykte KKF, er kontingentet for medlemskab af Foreningen frafaldet, og vil ikke blive opkrævet før, tidligst, at omstruktureringen er gennemført og behovet for et evt. kontingent er klarlagt.

I foråret 2021 inviterer vi til ordinær generalforsamling, hvor vi opfordrer alle nuværende medlemmer – og interessenter, som ønsker at engagere sig i FFKF og denne gentænkningsproces – til at deltage og til at stille op. Der er plads til flere bestyrelsesmedlemmer, som vil få mulighed for at være med til at forme Foreningen og varetage de opgaver, der skal sikre, at der også er en forening i fremtiden.

I gang med arbejdet

Bestyrelsen vil derfor bede om jeres forståelse for en fortsat “radiotavshed” for noget tid endnu, imens vi tager fat på arbejdet. Har I spørgsmål eller ønsker at engagere jer allerede nu, kan vi kontaktes på koensforskning@gmail.com, som i øjeblikket tjekkes cirka én gang om ugen.

Vi vender tilbage med invitationen til generalforsamling i foråret 2021

Bedste hilsener,

Bestyrelsen af Foreningen for Kønsforskning