Denne update har derfor til formål at opdatere medlemmer og andre interessenter på, hvor Foreningen står i dag....

Kønsforskning har igennem de sidste 30 år haft afgørende betydning for at køn er blevet sat på den politiske dagsorden. Workshoppen vil fokusere på, hvordan kønsforskning konkret kan få indflydelse i udformningen af politik....