Konference for kønsforskning

Foreningen for kønsforskning afholder hvert andet år en forskningskonference, hvor den aktuelle danske kønsforskning i alle dens former og varianter præsenteres og diskuteres.

 

Konferencen holdes forskellige steder hver gang, og det er de lokale forskningsmiljøer, der på skift arrangerer konferencen i de forskellige universitetsbyer i landet.

Konference for kønsforskning

Foreningen for kønsforskning afholder hvert andet år en forskningskonference, hvor den aktuelle danske kønsforskning i alle dens former og varianter præsenteres og diskuteres.

 

Konferencen holdes forskellige steder hver gang, og det er de lokale forskningsmiljøer, der på skift arrangerer konferencen i de forskellige universitetsbyer i landet.

Kønskonferencen 2022

Foreningen for Kønsforskning afholder Konference for Kønsforskning 18.-19. august 2022 under temaet ”Dansk kønsforskning i dag” på Københavns Universitet.

 

Klik her for at gå til konferencens officielle hjemmeside.

18. august

 

Arrangementet starter torsdag d. 18. august 2022 kl. 12 med to internationale keynotes og et keynote-panel med danske forskere, der alle skal tale om anti-gender bevægelser og angreb på kønsforskningen efterfulgt af en reception med lækre forfriskninger.

19. august

 

Sessioner og paneler fredag d. 19. august 2022 har alle temaet ”Hvad er dansk kønsforskning?”. Dagen starter med et keynote panel, hvor en række inviterede danske kønsforskere giver deres bud på, hvad dansk kønsforskning er, kan og bør være.

18. august

 

Arrangementet starter torsdag d. 18. august 2022 kl. 12 med to internationale keynotes og et keynote-panel med danske forskere, der alle skal tale om anti-gender bevægelser og angreb på kønsforskningen efterfulgt af en reception med lækre forfriskninger.

19. august

 

Sessioner og paneler fredag d. 19. august 2022 har alle temaet ”Hvad er dansk kønsforskning?”. Dagen starter med et keynote panel, hvor en række inviterede danske kønsforskere giver deres bud på, hvad dansk kønsforskning er, kan og bør være.

Herefter følger tre parallelle sessioner, hvor danske kønsforskere kan præsentere aktuelle projekter og temaer. Vi slutter dagen med at uddele Krakaprisen.
Fredag aften afsluttes med konferencemiddag.

Call for papers er nu åbent – deadline er 18. marts

Du kan læse mere ved at klikke her. 

Læs om de afholdte årskonferencer herunder:

Læs om de afholdte årskonferencer herunder:

2017 

Indblik og udsyn

FREIA Center for Kønsforskning samt CeMAS Center for Maskulinitetsforskning, begge ved Aalborg Universitet, slår dørene op og byder velkommen til Årskonference i Foreningen for Kønsforskning i 2017.

 

Et bedre indblik

Konferencen finder sted hvert år og afholdes på skift af de forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark, og i 2017 er det atter Aalborgs tur til at være vært. Temaet for Årskonferencen i 2017 er Indblik og Udsyn. Konferencen sigter på at give deltagerne et bedre indblik i den forskellighed kønsforskningen i Danmark repræsenterer på tværs af de mange forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark. Der er således mulighed for at få indblik i så forskellige temaer som f.eks. krig og konflikt, humanitarisme, omsorg, femistisk STS samt køn og steder. Men samtidig indeholder mange af workshops’ene også en mulighed for udsyn, fordi de ikke blot begrænser sig til en dansk kontekst men derimod beskæftiger sig med transnationale emner som f.eks. Nord/Syd-problematikker, diversitet i EU og migration og nationalisme.

 

Hovedtalere til årskonferencen

Årskonferencen får desuden besøg af to udenlandske hovedtalere. Det drejer sig om hhv. Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam, der vil holde keynote over temaet ‘Are We Still Rocking the Boat? Reflections on Gender Research as Critical Inquiry’ samt James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland, der vil holde keynote over temaet ‘Hidden in Plain Sight: On the Omnipresence of Hegemonic Masculinities’.

 

Highlights fra konferencen 2017

Keynote v/Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam: Are We Still Rocking the Boat? Reflections on Gender Research as Critical Inquiry (mp3 – 66.093 KB)

Keynote v/James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland: Hidden in Plain Sight: On the Omnipresence of Hegemonic Masculinities (mp3 – 40.728 KB)

2016

 

 

Bodies. Big data. Believers. Twists, Turns and Challenges in 21st. Century gender research

The Coordination for Gender Research calls for abstracts to the international conference on Bodies, Big Data and Believers in Copenhagen 28th to 29th April 2016.

 

21st Century research

The aim of this international and interdisciplinary conference is to explore and advance the 21st century research in gender and body dynamics beyond existing theoretical and methodological and empirical perspectives. The conference will focus on the entanglement of cutting edge theory, methodology and policy and include both emerging and more established research paradigms.

 

3 keynote lectures

The conference will contain of 3 keynote lectures, addressing main themes of the conference: Bodies, Big Data and Believers.

 

Professor Ratna Kapur, Jindal Global Law School, New Delhi

Professor Kapur is a Director of the Centre for Feminist Legal Research in New Delhi. She has written and published extensively on human rights, international law, postcolonial and feminist legal theory.

 

Professor Leslie McCall, Department of Sociology at Northwestern University, Chicago

Leslie McCalls work has demonstrated how big data,  quantitative methodologies, regression and network analysis can be said to connect and advance recent ideas of intersectionality  in gender research.

 

Associate Professor Andrea C. White, Faculty of Union Theological Seminary, New York

Andrea Whites work is specialized in womanist theology with research interests in theologies of otherness, theological anthropology and the relationship between philosophy and theology.

 

Twists, Turns and Challenges

Besides the keynote speakers, it will be a workshop based conference with panel debate/workshop sessions that are going to cover an extensive range of topics in relation to Twists, Turns and Challenges in 21st Century Gender Research. We call for abstracts related to various aspects focusing on themes of bodies, quantitative methods, religion, and gender research. The abstracts may relate to one of the themes below or alternatively come up with their own suggestions.

 

  • Fat, Fitness, Pharma, Food
  • Reproductive technologies
  • Quantitative methods
  • Queer Architecture and Urban planning
  • Refugees and Global Mobility
  • Religion and Gender
  • Feminist economy
  • Diagnosis systems

 

Abstracts

Deadline for abstracts: 20th of February 2016. The abstracts are to be sent to: Copenhagen2016@soc.ku.dk The abstract should have a maximum length of a ½ page, and also include information such as your name, contact information and university. The abstract can be in either Danish or English.

 

More on information on: www.koensforskning.soc.ku.dk

2015

Krop(u)mulig. Jubilæumskonference om den medierede krop.

Konferencen har det overordnede tema Den medierede krop, der tematiseres gennem medier og litteratur. Hvordan tager kroppen form, når den medieres? Giver det overhovedet mening at adskille kroppen fra mediet? Hvad kan vi lære om kroppen gennem forskellige medieringer, og hvad kan vi lære om teknologier og praksisser gennem nærværet af krop? Udfordrer kroppens materialitet vores forståelse af repræsentation? Og hvordan spiller affekt ind i den sammenhæng?

 

To tematiske indgange

Spørgsmål som disse guider konferencens to tematiske indgange. Den første indgang zoomer ind på feministisk medieforskning i Skandinavien, og dens interesse for affekt og posthumanisme. Under overskriften Kroppen i resonans i og gennem digitale medier byder vi to af dagens keynote speakers velkommen: Jenny Sundén (professor i Kønsstudier på Södertörn Universitet i Sverige), som har forsket i gaming, og Susanna Paasonen (professor i Medier på Turku Universitet i Finland), der har forsket i online porno.

 

Den anden indgang er litteratur. I flere år har yngre forfattere i Danmark arbejdet med materialitet og kropslighed i litteraturen, og med denne interesse for kropslighed zoomer vi ind på spørgsmål om race, køn, politik og kroppens nærvær i teksten og tekstlig praksis. Vi byder derfor velkommen til dagens tredje key note speaker Dag Heede (Syddansk Universitet), som har forsket i trans-litteratur. Herudover byder vi velkommen til tre forfattere, Maja Lee Langvad, Bjørn Rasmussen og Olga Ravn. De vil læse op af deres værker og indgå en samtale om krop og litteratur.

 

SUKK

Forskerprogrammet Sundhed, Reproduktion, Køn og Krop (SUKK) på Syddansk Universitet er vært for Foreningen for Kønsforskning i Danmarks årlige kønskonference.

 

Konferencen finder sted på SDU, Campusvej 55, Odense, den 18. april 2015. Klokken 09:30-19:00.

 

Se mere sdu.dk/kropumulig og følg konferencen på Facebook.

2014

Køn & Rum // Gender & Space

Årskonference for dansk kønsforskning 29. marts 2014 finder sted ved Aarhus Universitet og arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund, AU, Kvindemuseet og Foreningen for Kønsforskning i Danmark.

 

Jane Rendell

Med årets tema køn og rum ønsker vi både at sætte fokus på det offentlige rum, på byens rum og på en række rumlige arenaer, hvor køn kan bidrage med nytænkende, inciterende, kritiske og –måske – uforventede perspektiver. Den britiske professor Jane Rendell giver sin introduktion til feltet med et fokus på køn, rum og arkitektur.

 

Rumlig dimension og køn

Konferencen er indtil videre organiseret omkring 4 workshops, som alle forholder sig til en rumlig dimension og køn: gader og stræder, TV-køkkenet, sundhedsvæsenet og medierum. Endeligt arrangerer vi en workshop, hvor vækstlaget af nye kandidater kan præsentere specialeafhandlinger. Andre forslag til workshops og forslag til oplægsholdere til workshops er meget velkomne.

 

Læs mere om konferencen her

Download papers fra konferencen her

2013

Politik og køn i transition

Temaet for konferencen er køn og politik og keynote-talere er professor i feministisk teori Clare Hemmings, London School of Economics and Political Science, professor i kønsforskning Nadje Al-Ali, University of London, og journalist Annegrethe Rasmussen.

 

Politik for livsform

Konferencen, som KVINFO er vært for, byder på keynotes om politik som livsform ved analyser af anarkisten og kvinderetsforkæmperen Emma Goldman i et seksualpolitisk og feministisk perspektiv, den giver en status på situationen i Mellemøsten og Nordafrika, og den ser det nyligt afholdte amerikanske valg gennem en kønsbrille. Herudover byder konferencen på workshops om ligestillingspolitik for mænd og drenge, homonationalisme, køn og misbrug samt affekt teori.

 

Konferencen vil foregå både på dansk og engelsk.

 

For yderligere informationer, Konference program, keynotes, workshops samt praktiske informationer kan finds på Kvinfos hjemmeside. Tryk på linket:

http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/aarskonference2013

2012

Tro, håb og kærlighed

Tro, Håb & Kærlighed – Rethinking Gender After the Affective Turn

 

In recent years scholars, practitioners and the general public have drawn new attention to the gender dimensions of love, gender-power and feminism; rethinking and redirecting the 1960s and 70s mantra “the private is political”.

 

Theoretically, new conceptualisations have been developed in order to shed light on local and global complex gender relations related to issues which have during the previous decades been perceived as theoretically unsignificant.

 

New understandings

The intimacies of public life and media representations; women from the global South migrating to Europe to work in the care-sectors and as sex workers; transnational romances; domestic violence and a new critical focus on the family have taken center stage in scholarly discussions. These discussions have informed new understandings of the relations between gender, bodies and materialities and forced us to rethink feminist and queer approaches. This has been coined ‘the affective turn’ in order to emphasise the importance of matter, emotions, labour and the social connectedness of people and of people and things.

 

How has the affective turn inspired gender research and what is the relevance of gender research in studies of love and gender-power?

2011

MAGT & MOBILISERING – LOKALT, INTERNATIONALT OG GLOBALT

Magt og mobilisering set i et kønsperspektiv

 

FREIA – Center for Kønsforskning ved Aalborg Universitet er lørdag den 30. april 2011 vært for årskonferencen i Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Årets tema er ’Magt & Mobilisering – lokalt, nationalt og globalt’. Med denne titel håber vi at tiltrække forskere og praktikere med interesse for magt og mobilisering set i et kønsperspektiv.

 

Der vil være to keynote addresses, den første af Nira Yuval-Davis (bekræftet), Director of the Research Centre on Migration, Refugees and Belonging, East London University. Vi håber også at kunne præsentere keynote fra FEMCIT projektet, et netop afsluttet større forskningsprojekt om ’gendered citizenship in multicultural Europe’ (www.femcit.org).

 

Vi har desuden sammensat en bred vifte af workshops der med køn som omdrejningspunkt retter fokus på en række konkrete problemstillinger.

 

De planlagte workshops er:

Session A
. Velfærdsstat, multikulturalisme og køn, tovholder Anette Borchorst, AAU
. Køn, magt og medier, tovholder Rikke Andreassen, RUC
. På jagt efter den ‘uforklarede’ del af løngabet , tovholder Ruth Emerek, AAU
. Maskulinitet, tovholder Morten Kyed og Sune Qvotrup Jensen, AAU

Session B
. Køn, migration og mobilisering, tovholder Birte Siim, AAU
. Køn i organisationer, tovholder Lotte Bloksgaard, AAU
. Højrepopulisme i et kønsperspektiv, tovholder Susi Meret, AAU
. Køn, klasse og marginalisering, tovholder Stine Faber, AU

 

Se mere om abstracts og tilmelding på konferencens hjemmeside: www.magtogmobilisering.aau.dk/

2010

AT LÆGGE KROP TIL

Årsmøde

Foreningen for Kønsforskning i Danmark holder årsmøde lørdag d. 24. april 2010 på Syddansk Universitet, Campus Odense. Konferencens tema er ”At lægge krop til”.

Program:
09:00-09:30  Ankomst: Kaffe og rundstykker, networking
09:30-09.40  Velkomst ved Jens Oddershede, Rektor, Syddansk Universitet
09:40-10:00  Indledning ved Dag Heede, Lektor, Syddansk Universitet
10:00-11:15  Plenumforedrag ved Stefanie von Schnurbein, Professor, Humboldt Universität, Berlin
11:15-11:30  Kaffe
11:30-12:45  Plenumforedrag ved Nina Lykke, Professor, Lindköping Universitet
12:45-13:45 Frokost
13:45-15:15  Workshops
15:15-15:30  Kaffe
15:30-16:15  Uddeling af Kraka-prisen, Taler
16:30-17:30  Plenumforedrag ved Charlotte Kroløkke, Lektor, Syddansk Universitet
17:30-18:15  Drinks og underholdning
18:15-  Festmiddag

 

Workshops

1. Sexarbejde
Peter Edelberg, Ph.d-studerende, Københavns Universitet: ”Kropsudveksling – og anden udveksling – i mandlig prostitution i 1960’erne”
Bolette Frydendahl Larsen, Studerende, Københavns Universitet: ”De farlige kvindekroppe – Københavnske sexarbejdere i 1874-1906”
Marie Bruvik Heinskou, Ekstern lektor, Københavns Universitet: “Seksualitetens markedsplads”

2. TRANShistorie
Sidsel Sandet Mittet, Studerende, Syddansk Universitet: ”Crossdressing i den middelalderlige litteratur”
Bente Rosenbeck, Professor, Københavns Universitet: “Sandheden om kønnet”
Karin Lützen, Lektor, Roskilde Universitet: “Den tvekønnede morder og opbrud i børnesagen”
Sabine Meyer, Ph.d-studerende, Humboldt Universität Berlin: “The many bodies of Lilli Elbe – Normative Embodiments in Fra Mand til Kvinde”

3. TRANSformationer
Christine Alexandersen, Cand.mag., København: ”Jeg er Din Venus”
Tobias Raun, Ph.d-studerende, Roskilde Universitet: ”Skærmfødsler. Unge transkønnedes kropslige transformationer i video blogs på YouTube”
Erik Steinskog, Lektor, Københavns Universitet: “Michael Jacksons transformasjoner.”

4. Transmedialitet: Krop, krimi og nye medier
Karen Klitgaard Povlsen, Lektor, Aarhus Universitet: ”Kroppen i krimien”
Anne Scott-Sørensen, Lektor, Syddansk Universitet: ”Selv- og kropsfortællinger på tværs af medier”
Gry Høngsmark Knudsen, Ph.d-studerende, Syddansk Universitet: YouTube som subversivt rum

5. Krop, sted og race
Rikke Andreasen, Lektor, Malmö Universitet: ”Den racialiserede krop som grundlag for køn og seksualitet – og for civilisation og udvikling
Joan Rang Christensen, Forfatter: ”Jeg er asiatisk af udseende. Det betyder, at jeg ikke er hvid”
Marlene Spanger: ”Kønsfremførelser som rumlige handlinger: Thailandske migranters salg af seksuelle ydelser”
Lene Myong, Ekstern lektor, Aarhus Universitet: ””Nu bliver det pinligt”. Overvejelser om race, køn og seksualitet i et affektperspektiv”

6. Mandekrop og kunst
Daniel Johansen, Ph.d.-studerende, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: ”Johann Joachim Winckelmanns og menneskets ”naturlige” anatomi
Tale Sofie Weber, Ph.d-studerende, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: ”Mektige muskelmenn og forførende efeber: kampen om den representative mannskroppen i skandinavisk billedkunst ved 1900”
Mia Keinicke, Specialestuderende, Københavns Universitet: ”Den blødende hvide mand”
Ulla Angkjær Jørgensen, Førsteamanuensis, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: ”At græde som en mand”

7. Materialitet, affektivitet, køn og krop
Malou Juelskær, Lektor, Aarhus Universitet og Dorthe Staunæs, Lektor, Aarhus Universitet: ”Freuds Divan vender tilbage: Psy-ledelse, affektivitet og materialitet”
Cathrine Hasse, Lektor, Aarhus Universitet: ”Body-Materiality as Agential Literacy in Workplace Cultures”
Jette Kofoed Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet “Mobile affekter: misundelse i/gennem telefoner”.

 

2009

KØN SOM POLITISK SLAGMARK

Københavns Universitet, Amager

Program:
10.30 – 12.30 Foreningen for Kønsforsknings generalforsamling
12.00 – 13.00 Indregistrering og sandwich
13.00 – 13.10 Velkomst
13.10 – 13.30 Hvad skal vi med kønsforskning?, v. bestyrelsen
13.30 – 14.30 Session 1: Ligestilling som politikområde
Karen Sjørup, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Ruth Emerek, lektor, FREIA, Aalborg Universitet
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.30 Session 2: Kvinder i forskning
Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet (S)
Inge Henningsen, lektor, Københavns Universitet
15.30 – 16.00 Kaffepause
16.00 – 17.00 Session 3: Familie- og arbejdsliv
Mette Lykke Nielsen, ph.d., Århus Universitet:
Om at være i nuet – og lige rydde væk.
Om tilblivelse af faderskab og moderskab og ’ligestillede’ parforhold

Jonatan Leer, mag.art.: Kok eller queer. Om iscenesættelsen af maskulinitet, den maskuline krop og den maskuline lyst i kogebøger fra samtalekøkkenets tidsalder

Katrine Arnfred, studerende ved Kommunikation og Kultur- og Sprogmødestudier, RUC: Den ’gode’ mor

17.00 – 17.30 KRAKA-prisen 2009 med drinks og reception
18.00 Middag

2008

HVIDHED OG ANDRE MAJORISERENDE BEVÆGELSER

08.30 – 09.15: Indregistrering
09.15 – 09.30: Velkommen
09.30 – 10.30: Keynote / Professor David L. Eng
10:30 – 11.00: Pause
11.00 – 13.00: Workshops – Session A
13.00 – 14.00: Frokost
14.00 – 16.00: Workshops – Session B
16.00 – 16.30: Pause
16.30 – 17.30: Keynote / Professor Anne-Jorunn Berg
17.30 – 18.00: Uddeling af Kraka prisen
18.00 – 18.10: Afslutning på konferencen
19.00 – Festmiddag

 

Session A 
kl. 11.00-13.00

Køn, klasse, nationalitet og etnicitet

Tovholder: Camilla Elg & Sune Qvotrup Jensen
Oplægsholdere: Ann-Dorte Christensen, Richard Lee Stevens, Sune Qvotrup Jensen, Camilla Elg

 

Hvidhed og heteronormativitet 
Rettigheder, Diskrimination, Anerkendelse

Tovholder: Lene Myong Petersen
Oplægsholdere: Sune Prahl, Mads Ted Drud-Jensen, Mira Skadegård Thorsen, Rosa Juel Nordentoft

 

Øst-Vest samspil i Akademi

Tovholder: Rashmi Singla
Oplægsholdere: Allan Madsen, Mustafa Hussain, Ditte Jensen, Rashmi Singla

 

Ballade, sprog og identitet. Modkulturelle bevægelser

Tovholdere: Niels Kryger & Laura Gilliam
Oplægsholdere: Iram Khawaja, Line Lerche Mørck, Niels Kryger , Laura Gilliam

 

Kan kunsten redde os? Hvidhed og repræsentation i nyere dansk kunst, litteratur og teater

Tovholder: Mathias Danbolt & Tina Raun
Oplægsholdere: Mathias Danbolt, Tina Raun, Cindy Lynn Brown, Karen Sjørup

 

Demokrati, inklusion og eksklusion

Tovholder: Oplægsholderne
Oplægsholdere: Birte Siim, Rikke Andreassen, Linda Lund Pedersen, Bolette Blaagaard

 

Majorisering gennem ledelse og styring

Tovholder: Dorthe Staunæs
Oplægsholdere: Hanne Knudsen, Dorethe Bjergkilde, Pernille Tanggaard Andersen, Kirsten Hvenegård-Lassen

 

Session B 
kl. 14.00-16.00

Post/Kolonialisme

Tovholder: Rikke Andreassen
Oplægsholdere: Signe Arnfred, Anna Storr-Hansen, Anne Folke Henningsen

 

Majorisering og normativitet i tilblivelser af fag og elever

Tovholder: Malou Juelskjær
Oplægsholdere: Maja Bissenbakker Frederiksen, Yvonne Mørck, Inge Henningsen, Tine Wedege, Mette Buchardt

 

Kommunikation, medier og journalistik 

Tovholder: Iben Jensen
Oplægsholdere: Jonas Fruensgaard, Søren Lerche, Iben Jensen

 

Kamelen og nåleøjet
Om normaliseringsprocesser i skole- og uddannelseskontekster i et historisk perspektiv

Tovholder: Helle Bjerg
Oplægsholdere: Trine Øland, Ida Juul, Ning de Coninck-Smidt , Lovise Brade, Helle Bjerg

 

Forskningsmetodologier

Tovholder: Jette Kofoed
Oplægsholdere: Marie Bruvik Heinskou, Birgitte Possing, Nina Wittendorff, Line Kirkegaard

 

Jørgen Leth Syndromet
Maskulinitet, Seksuelt begær og den raciale anden

Tovholder: Niels Ulrik Sørensen
Oplægsholdere: Rasmus Præstmand Hansen, Sarah Højgaard Cawood, Louise Wolthers, Lene Myong Petersen.

2006

KØN, KROP OG SEKSUALITET I EUROPA

Program

Fredag 28. april 2006
Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K
Lokale 15.3.01

17.00 – 18.30  Cathrine Holst (Universitet i Bergen, Norge): Statsfeminismen og nasjonalstaten
19.00 – 21.00  Generalforsamling i Foreningen for Kønsforskning i Danmark

 

Lørdag 29. april 2006

Københavns Universitet (Amager), Njalsgade 80, 2300 København S
Bygning 23 og 240

8.45 – 09.30  Morgenmad og indregistrering
09.30 – 10.00  Velkomst, v. Britta Thomsen (MEP)
10.00 – 11.00  Meyda Yegenoglu (Middle East Technical University, Ankara, Turkey): Inscribing the Other Body
11.00 – 11.30  Kaffepause
11.30 – 12.45  Workshop A> oversigt
12.45 – 14.00  Frokost
14.00 – 15.15  Workshop B> oversigt
15.15 – 15.45  Kaffepause
15.45 – 16.15  Uddeling af KRAKA-prisen
16.15 – 17.15  Nina Lykke (Linköping Universitet):Køn, seksualitet og feministisk teori: fra Jørgen Leth til Søs & Kirsten
17.15 – 17.30  Afslutning
18.30  Festmiddag

 

Workshop session A1.  Postfeminisme og populærkultur

Tovholder: Vibeke Pedersen
•Niels Henrik Hartvigson (Københavns Universitet): Desperate Housewives – Køn og roller
•Maria Brandt Rahbek Elbrønd (Københavns Universitet):
Postfeminisme og tv-serier:
Narrative strategier i Sex and the City
•Vibeke Pedersen (Københavns Universitet): Postfeminisme og populærkultur: Fra backlash til kvalitets-tv.

 

2. Transseksualitet: retten til et køn
Tovholder: Katarina Blomqvist
•Alex Zichau: FtM-transseksuelle: Mænd uden penis eller kvinder uden bryster?•Andreas Østergaard Walgreen:
Behandlingen af FtM gennem tiderne samt en litteraturoversigt over forskning i transseksualitet.

 

3. Sundhed, arbejdsmarked og ligestilling

Tovholder: Pernille Tanggaard Andersen
•Jane Greve (Handelshøjskolen i Århus): Obesity and Labor Market Outcomes: New Danish Evidence
•Carrinna Hansen (Københavns Universitet): Self-Efficacy Expectation towards continued connection with the Labour market among women with prolonged Pregnancy associated Pelvic Girdle Pain.

 

4. Mainstreaming i dansk, europæisk og internationalt perspektiv

Tovholder: Diana Madsen
•Helle Poulsen (Københavns Universitet): Mainstreaming og ligestillingsdiskurser i International Labour Organisation
•Karen Sjørup (Center for Ligestillingsforskning): Kønsmainstreamingstrategiens manglende evne til at blive mainstream.

 

5. Ægteskab og seksualitet

Tovholder: Bente Rosenbeck
•Nina Javette Koefoed (Aarhus Universitet): Seksualitet og ægtesskabsindgåelse i 1700-tallets Danmark
•Bente Rosenbeck (Københavns Universitet): Ikke et ord omkærlighed. Ægteskab og politik i Norden i første halvdel af det 20. århundrede
•Andreas Marklund (Københavns Universitet): I hans hus. Mandlighed og ægteskab i det tidlig moderne Norden

 

Workshop session B

1.  Den skandinaviske femikrimi og den kvindelige detektiv

Tovholder: Annemette Hejlsted
•Annemette Hejlsted (Københavns Universitet): Den kvindelige detektiv
•Anne Straarup Skræp (Københavns Universitet): Karin Sommer – en kvindelig femikrimidetektiv
•Camilla Petersen (Københavns Universitet): Hvad problematiserer den kvindelige detektiv?

 

2.  Ligestillingspolitik – nationale og transnationale diskussioner

Tovholder: Hilda Rømer Christensen
•Jytte Larsen (Kvinfo): Kvindelig tronfølge frem for universelle kvinderettigheder. Om provinsialisme i dansk kvindebevægelse

 

3.  Seksuelt medborgerskab og frigørelsesstrategier

Tovholder: Martin Steiner
•Mads Ted Drud-Jensen (Københavns Universitet) og Sune Prahl Knudsen (Roskilde Universitetscenter): Når queer kommer til byen- queeraktivisme, seksuelt medborgerskab og kampen om det offentlige rum

 

4.  Den europæiske krop

Tovholder: Rikke Andreassen
•Charlotte Kroløkke (Syddansk Universitet): ”Congratulations, It’s a Viking.” Viking sæd invaderer Guds eget land
•Rikke Andreassen (Q & A) og Ellen Nyman (Spacecampaign): ”Den europæiske krop er en blond pige”
•Svala Vagnsdatter Andersen: Det handler ikke om sex – normativ grobund for maskuline rekonfigurationer

5.  Gender, Body and Sexualized Identities

Tovholder: Helle Poulsen
•Salome Tuomaala (Helsingfors Universitet): Habits of freedom in Finnish women’s abortion narratives
•Rebecca Kay (University of Glasgow): Sperm banks, adult-children or responsible fathers?: gender, family and men’s experiences of fatherhood in contemporary Russia.
•Yvette Taylor (University of Newcastle): The double glazed ceiling: working-class lesbians, the workplace and what happens between the two.

2005

MAGT OG IDENTITETER I EN GLOBALISERET VERDEN

Årskonferencen 2005 blev arrangeret af FREIA – Center for Kønsforskning, aalborg Universitet og fandt sted 16. april 2005 under titlen MAGT OG IDENTITETER I EN GLOBALISERET VERDEN

 

PROGRAM

9.30 – 10.00 Registrering, kaffe og rundstykker
10.00 – 10.15 Der bydes velkommen
10.15 – 11.30 Kathleen Jones, San Diego State University: Reflections on Violence and Gender in an Era of Globalization
11.30 – 12.45 Workshops 1
12.45 – 14.00 Frokost Kantinen Fibigerstræde
14.00 – 15.15 Workshops 2
15.15 – 15.30 Kaffepause Kroghstræde 3, Auditorium
15.30 – 16.30 Gundhild Agger, AAU: Kønnet i Matador og Krøniken
16.30 – 17.00 Uddeling af KRAKA-prisen
17.00 – 17.15 Afslutning
18.00 – 22.00 Festmiddag på Skydepavillonen

 

Workshops A

 

A1: Vold og identiteter i en globaliseret verden

Koordinator: Bettina Bertelsen (forskningsassistent, Aalborg Universitet)

• Danske mænd i migrationsægteskaber – forestillinger, samliv og vold v/ Steen Baggøe Nielsen (adjunkt, Roskilde Universitetscenter) og Thomas Gitz-Johansen (ph.d.-stipendiat, Roskilde Universitetscenter)
• Identiteter i transition: prostitutions- og ægteskabsrelateret migration fra Østeuropa v/ Kirsten Sværke (sociolog, Aalborg Universitet)
• Voldsramte minoritetskvinder v/ Diana Madsen (projektleder, Center for Ligestillingsforskning)

 

A2: Intersektionalitet

Koordinatorer: Annick Prieur (lektor, Aalborg Universitet) og Dorthe Staunæs (lektor, adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet)

• Intersektionalitet – en kort introduktion v/ Dorthe Staunæs (adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet)
• Sammenkobling af køn og klasse i nutidige samfund v/ Stine Thidemann Faber (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• ”Både blondine og Asiat – så får jeg det hele”. Refleksioner omkring køn, race og seksualitet v/ Lene Myong Petersen (ph.d.-stipendiat, Danmarks Pædagogiske Universitet)
• Normalitetsvogtning: Intersektionalitet i skolelivet v/ Jette Kofoed (adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet)

 

A3: Velfærd, sundhed og omsorg – begreber og praksis

Koordinator: Anette Borchorst (lektor, Aalborg Universitet)
• Omsorg som arbejde, livsproces og institutionel praksis v/ Betina Dybbroe (lektor, Roskilde Universitetscenter)
• Mellem køn, omsorg og kompetence – identitet og identitetskrise i jordemoderfaget v/ Charlotte Overgaard (jordemoder, cand. scient. san., Sundheds-CVU Aalborg)
• Det moderne omsorgsarbejde i sundhedssektoren v/ Tine Rask Eriksen (lektor, Pædagogik, Københavns Universitet)
• Mænd og sundhed v/ Simon Sjørup Simonsen (ph.d., akademisk medarbejder, Center for Selvmordsforskning)

 

A4: Køn, organisation og fagbevægelse

Koordinator: Ruth Emerek (lektor, Aalborg Universitet)
• Køn, ledelse og organisation v/ Rikke Randorff Hegnhøj (forskningsassistent, Københavns Universitet)
• Fagforeningsuddannelse som organisationsudviklingsstrategi?
Tanker, erfaringer og udfordringer fra ligestillingsarbejdet i Fagbevægelsens Interne Uddannelse v/ Susanne Fast Jensen (3F‚s ledelsessekretariat)
• Når køn forhandler løn v/ Pernille Tanggaard Andersen (adjunkt, Aalborg Universitet)
• Samlet kommentar til alle 3 oplæg v/ Dorthe Thomsen (konsulent, AOF Danmark)

 

Workshops B

B1: Maskulinitet, seksualitet og vrede mænd

Koordinator: Ann-Dorte Christensen (lektor, Aalborg Universitet)
• Vrede mænd i en globaliseret kontekst v/ Simon Turner (seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier)
• Subkulturelle hypermaskuliniteter i det offentlige rum v/ Sune Qvotrup Jensen (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Maskuliniteter og seksuelle møder i Danmark og New Zealand v/ Karen Due Theilade (ph.d.-stipendiat, University of Canterbury, New Zealand)

 

B2: Etniske minoriteter, integration og kønslighed

Koordinator: Tina Kjær Bach (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Unge kvindelige indvandrere mellem tradition og posttradition v/ Camilla Elg (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Tørklæder skaber folk. Intersektioner mellem tørklæder, nøgenhed, magt og integration v/ Rikke Andreassen (ph.d.-stipendiat, University of Toronto, Canada)
• Immigrant entreprenørskab som kønnede sociale positioner v/ Trine Lune Thomsen (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)

 

B3: Køn og læring

Koordinator: Palle Rasmussen (professor, Aalborg Universitet)
• Præsentation af temaet køn og læring v/ Palle Rasmussen (professor, Aalborg Universitet)
• Køn, pædagogik og sociale forskelle i en folkeskoleklasse v/ Anette Rasmussen (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Køn og læring i erhvervsrettet voksenuddannelse v/ Kirsten Larsen (lektor, Roskilde Universitetscenter)

 

B4: Køn og politik på lokalt niveau

Koordinator: Christina Fiig (ph.d., amanuensis, Aalborg Universitet)
• At gøre køn og politik i Aarhus byråd v/ Kirsten Gomard (lektor, Aarhus Universitet)
• Kvinder i politik sætter en anden dagsorden v/ Mai-Britt Iversen (byrådsmedlem (S) og formand for Aalborg Kommunes ligestillingsudvalg)
• Diskurser om kvinderepræsentation: Gradvis udvikling eller fast track? v/ Drude Dahlerup (professor, Stockholm Universitet).

2004

KØN OG ETNICITET: LOKALE OG GLOBALE KONFIGURATIONER

PROGRAM

Tid: 17. april 2004
Sted: Roskilde Universitetscenter
Lokale arrangører:
 Foreningen  for Kønsforskning i Danmark
, Center for Ligestillingsforskning
, Køn på Tværs

Tak til Hulda Pedersens fond og rektor på RUC for økonomisk støtte.

 

9.30 – 10.00: Indregistrering og morgenkaffe
10.00 – 10.15: Velkomst
10.15 – 11.15:Robin May Schott (KU): Feminist Ethics of Conflict
11.15 – 11.30: Kaffepause
11.30 – 12.30: Ninna Nyberg Sørensen (DIIS): Globale omsorgskæder og transnationalt moderskab
12.30 – 13.30: Frokost
13.30 – 14.00: Uddeling af KRAKA-pris
14.00- 15.00: Yvonne Mørck (RUC): Mangfoldighed og dominansformer: Fortællinger om etniske minoritetsunge
15.00 – 15.15: Kaffepause
15.15 – 17.00: Workshops
17.00 – 18.00: Pauline Stoltz (Malmö Högskola): Gender and Ethnicity in Higher Education
18.00: Middag

 

Workshops:

A: Maskuliniteter 
Tovholder: Jakob Ørsted ( Billedkunstner, NeMM)
Kirsten Hviid (AUC): Brødre til døden os skiller: Maskulinitet og fællesskaber blandt unge mænd i forstadskvarterer.
Susanne Branner Jespersen (RUC): Politi og etniske minoritetsunge – sammenstød og sammenfald.

 

B: What is Feminism? 
Tovholder: Hanne Marlene Dahl (RUC)
Cathrine Egeland (University of Bergen): Feminist interventions – interventions in feminism: Feminism as critique revisited.
Mieke Verloo (University of Nijmegen) &  Meike Schmidt-Gleim (Austrian Academy of Sciences): One more feminist Manifesto of the Political.
Drude Dahlerup (University of Stockholm): From Feminisms to Feminism – is Feminism an ‘ ism?

 

C: Køn etnicitet og religion 

Tovholder: Anne Folke Henningsen (RUC / KU)
Tina G. Jensen (KU): Konversion til islam blandt etniske danskere: Identitet, etnicitet og køn.
Connie Carøe Christiansen (RUC): Kvindelige islamister som religiøs og etnisk minoritet – Islam i deffensiven eller i offensiven?
Sherin Khankan (Kritiske Muslimer): Islam, køn og frigørelse.

 

D: Køn, etnicitet og seksualitet

Tovholder: Ingrid Lüttichau (RUC)
Rikke Andreasen: Ali voldtager, Fatima er undertrykt, men Jens har respekt for kvinder og Lise er smadder frigjort – Danske massemediers konstruktion af køn, seksualitet, etnicitet og nationalitet 1970-2004.
Karen Due Theilade (University of Canterbury): Negotiating Power and Equality in discussions of sexual negations.
Kristina Marie Uddin (Center for Voldtægtsofre): Seksuelle overgreb mod muslimske kvinder.
Signe Arnfred (Uppsala Universitet): Sexuality, Gender & Society in Africa..

Bliv medlem af Foreningen for Kønsforskning

Aldrig har der været et større behov for en samlende Forening for Kønsforskning i Danmark end lige nu.

 

Jeres medlemskab støtter op om ambitionen for bedre kønsforskning. Samtidig sender I som gruppe/organisation et tydeligt signal om, at I værner om forskning og viden, også om køn og køns betydning.

Aktuelle nyheder og indlæg