Bliv medlem af Foreningen for Kønsforskning

Aldrig har der været et større behov for en samlende Forening for Kønsforskning i Danmark end lige nu – jeres medlemskab gør en forskel!

Køn og ligestilling er emner, som kan få sindene i kog

 

På ungdomsuddannelser, på arbejdspladser, i national politik, såvel som på EU-plan fylder diskussioner og holdningstilkendegivelser om emner betydeligt.

 

Positionerne er ofte hårdt trukket op. Et konservativt afsæt vinder indpas og basale frihedsrettigheder rulles tilbage. Køns betydning diskuteres med stor iver blandt politikere, forskere og borgere, ofte med en klang af at noget har taget overhånd, noget er ude af kontrol.

 

Samtidig sætter EU ligestilling og mangfoldighed på dagsordenen og kræver handling af medlemslande. Barsel øremærkes til mænd, offentlige organisationer afkræves handleplaner om ligestilling. Kønsudtryk og sproget ændrer sig og en flertydighed opstår især blandt studerende og den yngre generation.

 

I midten står dansk kønsforskning og giver svar, stiller nye spørgsmål og nuancerer. Forening for Kønsforskning er dedikeret opgaven at sikre stærke og bæredygtige kønsforskningsmiljøer i Danmark, som også i fremtiden kan bidrage til en vidensbaseret debat.

 

Jeres medlemskab støtter op om denne ambition. Samtidig sender I som gruppe/organisation et tydeligt signal om, at I værner om forskning og viden, også om køn og køns betydning. I kan skrive jer op til et medlemskab her.

Medlemskab

Medlemskab af Foreningen for Kønsforskning er baseret på enten institutionsmedlemskab eller gruppemedlemskab. Medlemskabet løber i kalenderåret og der betales for et år ad gangen. Fakturaer udsendes i januar. Nye medlemmer optages løbende for det resterende år.

 

Jeres investering i et medlemskab er 1.500 kr. om året.

 

Som medlemmer kan I være med til at påvirke foreningens arbejde og til at tegne og repræsentere kønsforskningen i Danmark. Fx er det medlemsinstitutionerne, der på skift afholder Kønskonferencen og dermed fastsætter dens indhold og tema. Medlemskab giver adgang til generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed. Hvert institutionsmedlemskab og gruppemedlemskab udløser 3 stemmer.

 

Institutionsmedlemskab: et institut eller en organisation, fx Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet eller KVINFO. Har typisk CVR-nummer og/ eller EAN.

 

Gruppemedlemskab: en sammenslutning af en gruppe personer, fx en gruppe forskere på tværs af institutioner eller en gruppe studerende på Københavns Universitet. Medlemskabet er kollektivt og betales samlet.

 

Det er ikke længere muligt at være medlem som enkeltperson. Du kan dog stadig deltage i konferencen eller andre arrangementer afholdt af foreningen.

Disse institutioner er allerede medlem

 • FoU på Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole
 • Gender & Politics. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Program for samfund og mangfoldighed – Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund – VIA University College
 • KVINFO
 • Københavns Kommune
 • Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, Roskilde Universitet
 • Institut for Organisation, Copenhagen Business School
 • Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed, institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
 • Center for maskulinitetsstudier,  AAU
 • Center for Køn & Diversitet, SDU
 • Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • DIS – Study Abroad in Scandinavia
 • KØN Museum Aarhus

Sådan bliver du medlem

Udfyld formularen herunder eller send en mail til Foreningen for Kønsforskning i Danmark på koensforskning@gmail.com

 

Heri oplyser du:

 • hvilken type medlemskab, der er relevant
 • relevante betalingsoplysning som EAN (elektronisk faktura til offentlige institutioner) eller CVR-nummer.
 • kontaktperson
 • En liste over de øvrige deltagere i din gruppe/institution samt disses e-mailadresser med henblik på oprettelse af maillister.

Når fakturaen er betalt, træder medlemskabet i kraft.

 

UDMELDELSE
Udmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse eller ved ophør af betaling. Kontingentrefusion gives ikke.

Opret dit medlemskab lige herunder

1 Step 1
Opret medlemskab
MedlemskabstypeVælg den type medlemskab, der er relevant
Ved tilmelding modtager du fremover info om, hvad der sker hos Foreningen for Kønsforskning i form af nyheder og info om arrangementer. Foreningen for Kønsforskning opbevarer oplysninger om navn og adresse.
Ved tilmelding sendes en faktura. Når fakturaen er betalt, træder medlemskabet i kraft.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right