FORENINGEN FOR
KØNSFORSKNING

ARBEJDER FOR BEDRE OG
MERE KØNSFORSKNING

FORENINGEN FOR
KØNSFORSKNING
ARBEJDER FOR BEDRE OG
MERE KØNSFORSKNING
FORENINGEN FOR
KØNSFORSKNING
ARBEJDER FOR BEDRE OG
MERE KØNSFORSKNING

Foreningen for Kønsforskning i Danmark er et fællesskab af kønsforskere, praktikere og personer, som arbejder aktivt for at fremme viden om kønsforskningen og køns betydning i kultur og samfund.

Foreningen er dedikeret til at fremme dialog om kønsforskningens relevans både i forhold til øvrige videnskabelige fagområder, såvel som samfundet generelt. At sikre viden og forståelse for køn, seksualitet, race, etnicitet, funktionsnedsættelser, alder, klasse og andre betydnings- og forskelsskabende kategorier er en kerneopgave for foreningen.

 

Foreningen afholder derfor i samarbejde med universitetsmiljøerne hvert andet år en national konference med fokus på dansk kønsforskning. I samme anledning uddeles KRAKA-prisen, en hædersbevisning til aktuel banebrydende dansk kønsforskning.

Foreningen for kønsforskning afholder hvert andet år en konference. Konferencen holdes forskellige steder, men hver gang præsenteres den aktuelle danske kønsforskning i alle dens former og varianter.

Bliv medlem af Foreningen for Kønsforskning

Aldrig har der været et større behov for en samlende Forening for Kønsforskning i Danmark end lige nu.

 

Jeres medlemskab støtter op om ambitionen for bedre kønsforskning. Samtidig sender I som gruppe/organisation et tydeligt signal om, at I værner om forskning og viden, også om køn og køns betydning.

Køn og ligestilling er emner, som kan få sindene i kog

På ungdomsuddannelser, på arbejdspladser, i national politik, såvel som på EU-plan fylder diskussioner og holdningstilkendegivelser om emner betydeligt.

 

Positionerne er ofte hårdt trukket op. Et konservativt afsæt vinder indpas og basale frihedsrettigheder rulles tilbage. Køns betydning diskuteres med stor iver blandt politikere, forskere og borgere, ofte med en klang af at noget har taget overhånd, noget er ude af kontrol.

 

Samtidig sætter EU ligestilling og mangfoldighed på dagsordenen og kræver handling af medlemslande. Barsel øremærkes til mænd, offentlige organisationer afkræves handleplaner om ligestilling. Kønsudtryk og sproget ændrer sig og en flertydighed opstår især blandt studerende og den yngre generation.

 

I midten står dansk kønsforskning og giver svar, stiller nye spørgsmål og nuancerer. Forening for Kønsforskning er dedikeret opgaven at sikre stærke og bæredygtige kønsforskningsmiljøer i Danmark, som også i fremtiden kan bidrage til en vidensbaseret debat.

Aktuelle nyheder og indlæg