Hvordan kommer vi fra viden til virkning

Hvordan kommer vi fra viden til virkning

Kønsforskning har igennem de sidste 30 år haft afgørende betydning for at køn er blevet sat på den politiske dagsorden. Workshoppen vil fokusere på, hvordan kønsforskning konkret kan få indflydelse i udformningen af politik. Hvordan får vi politikere i tale, og hvordan kan vi bedst gribe lobbyisme an. Den berører hvordan praktikkere, interesseorganisationer og forskere kan medvirke til at relevant kønsforskning synliggøres, inddrages og anerkendes som bidrag til politiske beslutningsprocesser.

Program

12.00-12.05
Velkommen, Foreningen for Kønsforskning

12.05-12.20
Agnete Andersen, sekretariatschef i arbejdsmarkedsstyrelsen – Hvordan tager ny lovning form, og hvordan kan vi forsøge at få relevant forskning inddraget i lovarbejde? Agnete Andersen vil på baggrund af sine erfaringer i det ‘politiske maskinrum’ tale om hvad der sker i det politiske system hvor den enkelte forsker eller NGO måske ikke har adgang.

12.20-12.35
Professor Drude Dahlerup, Stockholms Universitet – Hvad kan vi lære fra en international kontekst? Dahlerup vil med udgangspunkt i sin forskning omkring anvendelse af kvotering i politik over hele verden og sit arbejde som konssulent for FN o.a. omkring indførelse af forskellige typer af kvotering (i bl.a. Cambodia, Sierra Leone, Kosovo, Egypten, Tunisien og Bhutan), give et indblik i alternative måder at gribe implementering af kønsforskningens indsigter an.

12.35-12.50
Ligestillingskonsulent Marianne Bruun, 3F – Er det civilsamfundet, der fremover skal finansiere kønsforskningen? Som repræsentant for en fagforening, 3F, som både aftager, forbruger og finansierer kønsforskning vil Bruun udforske, hvilken rolle civilsamfundet kommer til at spille for fremtidens kønsforskning.

12.50-13.30
Debat mellem panel og deltagere. Ordstyrer: Forskningsbibliotekar Jytte Nielsen, Kvinfo

NORDISK FORUM MALMØ 2014 – New Action on Women’s Rights

Foreningen for Kønsforskning i Danmarks workshop på Nordisk Forum, Malmö.

Malmö Arena, Arenavägen 15 215 32 Malmö. Lokale: Davis

Lørdag den 14. juni kl. 12.00-13.30. Facebook-invitation finder du her …