Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velfærdsteknologi og forandring af pleje- og omsorgsarbejde, v. Sidsel Lond Grosen, Roskilde Universitet, sgrosen@ruc.dk

Velfærdsteknologier har inden for de seneste 10 år været et centralt element i bestræbelserne på at reformere pleje- og omsorgsarbejdet i den offentlige sektor. Bestræbelserne retter sig i vidt omfang mod at spare arbejdskraft, men også mod at ændre relationen mellem det offentlige og de borgere, der har brug for pleje og omsorg. Der er således en forestilling om, at velfærdsteknologi kan og skal forandre pleje- og omsorgsarbejdet. Én sådan teknologi, som vil være i fokus hér, er sensorgulve, studeret på et dansk plejecenter. Sensorgulve er en teknologi, der er bygget ind i gulvene i de enkelte lejligheder på plejecenteret. Sensorgulve alarmerer personalet ved fald, men kan også indstilles individuelt til at afgive alarm, når der trædes på et felt foran seng, toilet, altan- eller udgangsdør. Spørgsmålet hér vil være, hvordan sensorgulvene er med til at forandre pleje- og omsorgsarbejdet. Feministiske teknologistudier har medvirket til at skabe fokus på at teknologi ikke blot udvikles i sin produktionsproces, men også gennem anvendelsen; at en teknologi ikke er givet gennem sin materialitet og designeres forestillinger om funktionalitet, men er en ’teknologi-i-anvendelse’ (Orlikowski, 2000). Hvordan sensorgulvene er med til at forandre pleje- og omsorgsarbejdet må således forstås i lyset af den praktiske anvendelse, der for sin del rammesættes og formes af forestillinger om, hvad godt pleje- og omsorgsarbejde på et plejecenter er, og som over de seneste godt ti år har været præget af idealer om individualiseret, borgercentreret, pleje og afinstitutionalisering (Kamp & Hvid, 2012; Rostgaard, 2011; Teknologisk Institut, 2007). Samtidig forandres pleje- og omsorgsarbejdet og forståelsen af god pleje og omsorg i forandring i mødet med blandt andet teknologi (Gherardi & Rodeschini, 2016).  Med afsæt i en feministisk inspirerede teknologistudier udforskes den gensidige formning af teknologi og arbejde samtidig med, at der lægges op til diskussion af, hvad køn betyder for forandringer og styringsbestræbelser i pleje- og omsorgsarbejdet.

Gherardi, S., & Rodeschini, G. (2016). Caring as a collective knowledgeable doing: About concern and being concerned. Management Learning, 47(3), 266–284. https://doi.org/10.1177/1350507615610030

Kamp, A., & Hvid, H. (2012). Elderly Care in Transition. Menaning, management and Identity at Work. a Scandinavian Perspective. (A. Kamp & H. Hvid, Eds.), Elderly care in transition – Management, meaning and identity at work.A Scandinavian perspective. Frederiksberg: Copenhagen Business School Press.

Orlikowski, W. J. (2000). Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying Technology in Organizations. Organization Science, 11(4), 404–428. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2640412

Rostgaard, T. (2011). Care as you like it: the construction of a consumer approach in home care in Denmark. Nordic Journal of Social Research, 1–16.

Teknologisk Institut. (2007). På vej mod leve-bo – Samarbejdsformer på ældreområdet. Taastrup.