Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Sikret anbringelse i et kønsperspektiv, v. Ann-Karina Henriksen, postdoc ved Institut for Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

I Danmark frihedsberøves piger og drenge sammen på sikrede afdelinger. Pigerne udgør en stigende andel af de frihedsberøvede unge, men er stadig en minoritet på de sikrede afdelinger, hvor de ofte er anbragt som eneste pige på en afdeling. Denne præsentation tager afsæt i en netop afslutte undersøgelse af pigers ophold på sikret afdeling. Det fremhæves, at der blandt ansatte er en stærk fortælling om en kønsneutral og individuelt tilpasset indsats, mens stærke kønnede konstruktioner fremkommer af de ansattes beskrivelser af de unge og en række elementer i hverdagspraksis på de sikrede afdelinger er kønnet. Det medfører, at pigerne ofte bliver marginaliseret på afdelingerne og at deres kønnede behov ofte overses. Præsentationen lægger op til en diskussion af dilemmaer og muligheder ved kønsadskilt versus kønssensitiv behandling.