Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Kollektiv keynote: Kønsforskningens racistiske modstand, tovholdere: Lene Myong og Julia Suárez-Krabbe

Denne kollektive keynote beskæftiger sig med relationerne mellem kønsforskning og racisme i Danmark ved at spørge ind til, hvad kønsforskning gør, og ikke hvad den siger den gør, når det handler om køn og race. Vi er med andre ord interesserede i at diskutere, hvad kønsforskningen og en bredere feministisk offentlighed udpeger og definerer som vigtige og legitime problemstillinger og omvendt: hvilke (andre) problemstillinger der i samme bevægelse gøres irrelevante og upassende. Hvorfor er dansk kønsforskning eksempelvis så fattig på analyser af, hvordan racistiske politikker ofte frontes af hvide kvindelige politikere fra Pia Kjærsgaard til Inger Støjberg til Mette Frederiksen? Vil denne tavshed også komme til at indbefatte burkaforbud og ghettoplaner altimens vi har travlt med at diskutere #metoo? Og er det i det hele taget muligt at diskutere hvidhed og racisme, ikke kun som en realitet, der eksisterer ’udenfor’ kønsforskningen, men som processer der også gør sig gældende indad til i kønsforskningsfeltet og i universiteterne generelt? Dette rejser også mere generelle spørgsmål til, hvordan kønsforskningen skal positionere sig i akademia. Hvilke rolle skal den spille i forhold til at afkolonialisere pensum? Hvilket ansvar har den for at arbejde for intersektionel repræsentation og ligestilling? Og hvordan kan (køns)forskning aktivt bruges og iværksættes som modstand i forhold til forskellige former for undertrykkelse: hvilke metoder, teorier, epistemologier og pædagogikker kan vi hente hjælp og inspiration i?

Deltagere:

Lene Myong

Julia Suarez-Krabbe

Nazila Kivi

Tess Skadegaard Thorsen