Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Normkritisk vidensproduktion om, med og for LGBTQ+-personer og deres arbejdspladser, v. Jannick Friis Christensen, ph.d.-stipendiat, Institut for Organisation, CBS, jfc.ioa@cbs.dk

Normkritisk vidensproduktion om, med og for LGBT+ personer og deres arbejdspladser

v. Jannick Friis Christensen, ph.d.-stipendiat, Institut for Organisation, CBS (jfc.ioa@cbs.dk)

Copenhagen Pride har flere år i træk sat nye rekorder for antal deltagere, og mange virksomheder og organisationer (også min egen institution, CBS) går hvert år med i paraden for at vise (regnbue)flaget og dermed signalere, at ’her er der plads til alle’, at de som arbejdspladser er både åbne, rummelige og værdsætter mangfoldighed. Fagbevægelsen er ingen undtagelse. Den øgede opmærksomhed på LGBT+ og her især muligheden for at være åben om sin kønsidentitet og/eller seksuelle orientering, har fået stadig flere fagforeninger til at holde (regnbue)fanen højt. Selvom jeg vil argumentere for, at deltagelse i paraden hverken kan eller må være et mål i sig selv, så har synligheden affødt nye muligheder for at få viden om fx ulige arbejdslivsvilkår samt for interventionsbaseret forskning med fokus på forandring og fordring af disse vilkår. Mit oplæg tager udgangspunkt i erfaringer fra mit engagement i og med FIU-Ligestilling (et samarbejde mellem 3F, Dansk Metal og Serviceforbundet) samt fra mit arbejde for PROSA – forbundet for it-professionelle. Begge har søsat ’LGBT+ projekter’, blandt andet som reaktion på en repræsentativ undersøgelse fra 2016, der viser, at 40 pct. af de medlemmer i LO, FTF og Akademikerne, som identificerer sig som LGBT+, slet ikke eller kun i lav grad føler, at de kan være åbne i arbejdssammenhænge.

I oplægget reflekterer jeg over, hvilken rolle queer-feministiske indsigter kan og bør spille i vidensproduktionen om og indsatser for LGBT+ personer på arbejdsmarkedet, og jeg lægger op til diskussion af det, som jeg kalder en normkritisk tilgang til arbejdet med ligestilling og inklusion af LGBT+ medarbejdere.