Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Normkritisk psykologi. En empirisk undersøgelse af psykologiske marginaliseringspraksisser for klienter med posttraditionelle køn og seksualiteter i psykoterapi: forslag til praksisudvikling, v. Amalie Otkjær, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

I løbet af de sidste femten år, er der i Danmark tilvejebragt omfattende videnskabelige indikationer på, at personer med posttraditionelle køn og seksualiteters psykologiske trivsel er markant forringet i forhold til den heteroseksuelle, ciskønnede del af befolkningen. Samtidig lader samme gruppe til aktivt at fravælge psykoterapi. For at afdække kompleksiteterne i dette paradoks undersøger jeg ud fra et socialpsykologisk perspektiv, hvordan man kan forstå marginalisering i psykoterapi i forhold til denne gruppe. Undersøgelsen baserer sig på et overblik over poststrukturalistisk og nymaterialistisk inspireret klinisk psykologi samt interviews med praktiserende psykologer, der identificerer deres professionelle kliniske tilgang, som normkritisk funderet. Studiet undersøger psykologernes disidentifikation med traditionel klinisk praksis. Med afsæt i et normkritisk perspektiv afdækker studiet imidlertid også, hvordan psykologerne selv risikerer at reproducere de normer, de netop distancerer sig fra. Specialet bidrager således til viden om, hvordan marginaliserende virkeligheder uintenderet bliver handlet frem i psykoterapi for personer med posttraditionelle køn og seksualiteter samt hvordan psykologen får en rolle som medproducent af marginaliserende praksisser i forhold til omtalte klientgruppe. I forlængelse af analyserne giver specialet indsigt i kliniske implikationer og tilbyder tre praksisforslag til, hvordan man kan undgå marginaliserende terapi; diversitetstilbud, kategoriåbning og privilegiebevidsthed.