Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Medialiseret feminisme i et klasseperspektiv, v. Anna Stautz, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet

Specialet ønsker gennem en kritisk realistisk videnskabelig tilgang at undersøge, hvordan det er et demokratisk problem, at det er en overrepræsentation af feminister med akademisk uddannelsesbaggrund som får taletid i massemedierne til at definere feministiske problemstillinger. Dette på vegne af en bred kategorisering af kvinder i massemedierne, inklusiv kvinder i arbejderklassen, hvor kvinder i arbejderklassen ikke selv har samme andel af taletid i massemedierne. Gennem en analytisk genbeskrivelse, der trækker på begreberne misrepræsentation, klassehabitus, symbolsk vold, miskendelse og medielogikker, foretages en analyse af medierepræsentationen af feminisme i en dansk kontekst i 2017. Hertil analyseres fire kvalitative interviews med kvinder fra arbejderklassen med henblik på at synliggøre deres hverdagserfaringer med subordinerende praksisser og deres forhold til feminisme.
Specialet konkluderer at massemediernes æstetiske og teknologiske præmisser udøver symbolsk vold ud fra hvem og hvordan, der gives adgang til at få taletid om feminisme. Ud fra analysen tyder det på, at den symbolske vold indlejrer sig mentalt hos kvinder i arbejderklassen, idet de miskender deres egne erfaringer, interesser og stemmers berettigelse i en bredere offentlighed, hvilket kan forstås som et demokratisk problem.