Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

”Labyrinten er ikke tiltænkt dig” – en posthuman og feministisk læsning af Westworld (2016), v. Astrid Wang, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Med udgangspunkt i første sæson af science-fiction serien Westworld undersøger jeg dét, som den australsk-italienske feminist Rosi Braidotti kalder den posthumane knibe. Vi befinder os i en tid, hvor den monumentale menneskefigur og liberalhumanismens værdier er i tilbagegang. Den antropocæne krise har for alvor sat spørgsmålstegn ved menneskehedens mulighed for at overleve på planeten, imens global, højteknologisk kapitalisme kontinuerligt genforhandler grænserne mellem det humane og inhumane – både i kulturel og biologisk forstand. Den posthumane knibe kræver således nye filosofiske og politiske diskurser, der kan imødekomme samtidens udfordringer.

Indenfor denne ramme er Westworld en kønspolitisk allegori for de katastrofale konsekvenser af humanismens fald. Hvor den mandlige hovedperson Williams sadistiske maskulinitet trækker tråde til posthumane og cyberpolitiske fænomener som #GamerGate og alt-right bevægelsen, italesætter den kvindelige androide Dolores de problemstillinger, som feminismen står overfor, når det menneskelige ikke længere rækker som fælles referencepunkt. Med genrepastiche og intertekstuelle referencer til dystopier, videospil, cyberpunk og westerns, tilskynder Westworld sine beskuere til at reflektere over, hvilke fremtider der er mulige og ønskelige.