Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog

Kvinder og arbejdsmarkedet

Kvinder og arbejdsmarkedet

DRs nyheder peger i et indslag fra d. 11/1-2013 på, at 40 procent af den danske, kvindelige arbejdskraft er på deltid – årsagen til det er formentligt, at kvinder i børnefamilier ofte ønsker en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Udover de økonomiske konsekvenser det kan få for kvinderne (fx i forhold til pensionsopsparing), er det interessant at se, at det kun er godt 14 procent af mændene der er på deltid – de har måske lettere ved at balancere mellem familieliv og arbejdsliv (måske fordi deres partner er på deltid?). Tallene stammer fra 2011, men de viser en tendens, der har været undervejs et stykke tid.

Alligevel kan der være grund til optimisme. En ny rapport fra beskæftigelsesministeriet viser, at det godt kan betale sig for kvinder at uddanne sig: otte ud af ti kvinder med en erhvervskompetencegivende uddannelse er i dag i arbejde, mens det kun gælder for fem ud af ti kvinder uden en uddannelse. Også blandt mænd er langt flere i arbejde, hvis de har en uddannelse, men forskellen er ikke så stor som blandt kvinder. I dag er der lidt flere kvinder end mænd, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Udover det, viser rapporten at forskellen mellem kvinder og mænds deltagelse på arbejdsmarkedet i det seneste årti er indsnævret og at de danske kvinder har den næsthøjeste beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder i EU og den fjerdehøjeste i Norden. Disse tendenser er ikke nye.

Men den økonomiske krise betød, at mænds ledighed steg mere end kvinders i starten af krisen, men siden sommeren 2010 har ledigheden blandt mænd været svagt faldende, hvorimod ledigheden blandt kvinder er fortsat med at stige. Det betyder, at ledigheden blandt kvinder og mænd nu er stort set ens, begge er på lidt over 6 procent. Alligevel kan man se, at under den økonomiske krise er langtidsledigheden steget mere for mænd end for kvinder.

Kilder: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2013/01/Kvinder%20indhenter%20maend%20paa%20uddannelse.aspx

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/01/11/151845.htm

http://bm.dk/upload/BEM/Files/Dokumenter/Tal%20og%20tendenser/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked/2012/Konjunktur_og_arbejdsmarked_uge_49.pdf

 

Submit a Comment