Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2013: Michael Nebeling Petersen og Tobias Raun

KRAKA-prisen 2013 deles på baggrund af en samlet indstilling, mellem to aktuelle værker, der både til sammen og hver for sig understreger nytænkningen og refleksiviteten i dansk kønsforskning. Begge afhandlinger præsenterer nyskabende grundforskning og rammer ned i aktuelle tematikker.

Prisen i år går til Michael Nebeling Petersen for afhandlingen Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur og til Tobias Raun for afhandlingen Out online: Trans Self-Representation and Community Building on You Tube.

Michael Nebeling Petersens afhandling Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur undersøger hvordan den homoseksuelle som social og politisk figur er blevet grundlæggende forandret fra at have været forbundet med død, f.eks. degeneration, selvmord, AIDS og sygdom, til at blive relateret til liv f.eks. reproduktion, national genkendelse, ægteskab og slægtskab. Nibeling argumenterer for, at der sker en inklusion af en homoseksuel figur, der er tilpasset en større heteronormativ og national fortælling. Men ved at inkludere den tilpassede homoseksuelle figur ekskluderes samtidigt andre køns- og racekonstruktioner. Den samlede konklusion viser, at den hvide homoseksuelle befolkningsgruppes kamp for at blive inkluderet er en brutal kamp, bl.a. fordi andre befolkningsgrupper må betale prisen for den homoseksuelle inklusion. Afhandlingen sætter fokus på køn og seksualitet på en vedkommende og inviterende måde, og udforsker nye teoretiske sammenhænge mellem post-queer kønsteori, foucaudiansk biopolitik, postkoloniale studier og affektteori. 

Tobias Rauns afhandling Out online: Trans Self-Representation and Community Building on You Tube er et etnografisk studie af vlogs, tilhørende fire transkønnede mænd og fire transkønnede kvinder. Raun anskuer vlogsene som en minoritetsgruppes medium til at repræsentere sig selv og blive forbundet med andre i online fællesskaber. Samtidig søger afhandlingen at forbinde vlogsene med bredere psykologiske, medicinske og teoretiske diskurser om transkønnede, som vlogsene skriver sig ind i og forhandler.  Værket udgør et stykke pionerarbejde i en dansk kontekst ved at placere transstudier centralt i kønsforskningen. Afhandlingen skriver sig ud af perspektiver, som tidligere har fikseret transkønnede som enten kønsforrædere eller kønsrevolutionære. I stedet lægger Raun vægt på en nuanceret analyse af hvorledes vlogsene fungerer som et spejl i spændet mellem selvbiografi og dagbog. Afhandlingen argumenterer for, at vloggen udgør et vigtigt redskab for transkønnedes selvrepræsentationer, og digitale aktivisme. Afhandlingen kobler på imponerende vis det empiriske materiale med maskulinitetsteori, affektteori samt teorier om kreativitet og transition.

Samlet begrundelse

Begge er nyligt forsvarede ph.d. afhandlinger, som præsenterer nyskabende grundforskning, der sætter fokus på identitet, tilblivelse og forandring. Afhandlingerne kredser om temaerne køn og seksualitet, og repræsenterer nogle af de nyeste tendenser i den internationale kønsforskning. En markant fællesnævner for de to afhandlinger er en række affektteoretiske greb, som lokker læsninger af alternative sammenhænge og logikker frem, samtidig med, at de forpligter sig på at diskutere materialets politiske og etiske perspektiver i et kønsforskningslys. Afhandlingerne har et stærkt teoretisk fællesskab, og vidner begge om en stor indsigt i de anvendte teoretiske tilgange samt evnen til at fremanalysere og skabe nye sammenhænge.

KRAKA-bestyrelsen, marts 2013

 

 

Michael Nebeling Petersen: Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur. Ph.d.-afhandling. Center for Kønsforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. 

Tobias Raun: Out online: Trans Self-Representation and Community Building on You Tube. Ph.d.-afhandling. Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet.

 

 .