Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Kønsneutralisering af vold i nære relationer: ideologisk overensstemmelse mellem dominerende forskning og policy?, v. Eva Bertelsen, adjunkt ved Københavns Universitet og William Østerby Sørensen, kandidatstuderende i socialt arbejde og socialarbejder ved krisecentret Svendebjerggård

Vi argumenterer i denne præsentation for, at den aktuelle kønsneutralisering af vold i nære relationer i en politisk kontekst må ses i forbindelse med den dominerende forskning på området. Med udgangspunkt i fire nationale handleplaner til bekæmpelse af vold i nære relationer udgivet mellem 2002 og 2014 beskrives implikationerne af det terminologiske skred fra at have fokus på ’mænds vold mod kvinder’ til ’vold i familien og i nære relationer’. Desuden identificeres de bagvedliggende ideologier, der muliggør dette. Endvidere kobles til de omfangsstudier og psykologiske studier, der begrunder den ændrede indsats.