Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Et kønnet ansvar? Forældres forhandlinger af ekspertdiskurser om børns risiko for overvægt, v. Drude Skov Lauridsen, Ph.d. studerende, Sektion for forbrug, bioetik og regulering, Institut for fødevarer og ressourceøkonomi, Københavns Universitet, dl@ifro.ku.dk

Den tykke mor er blevet omdrejningspunkt for sundhedsinterventioner og videnskabelige studier af børnefedme. Gravide kvinders vægt og livsstil bliver i disse ekspertdiskurserne gjort til årsag for deres ufødte børns kommende vægt, ligesom børne- og madopdragelse undersøges som en årsag for børns fremtidige vægt. En række feministiske studier fra USA og Australien har hertil påpeget, at ekspertdiskurserne omkring kvindens rolle for børnefedme har en række negative konsekvenser, da de producerer og reproducerer en dominerende kønsideologi, hvori kvinder får det primære ansvar for familiens sundhed. Ekspertdiskurserne om børnefedme er ifølge de feministiske studier spundet sammen med neoliberale sundhedsfremmende ekspertdiskurser, der flytter ansvaret for sundhed fra staten til individet – eller i dette tilfælde moderen. De feministiske studier kritiserer ydermere, at diskurserne om børnefedme har en kønsbias, idet de usynliggør fædrene, økonomiske og samfundsmæssige årsager. Spørgsmålet er imidlertid om også mødre i den danske velfærdsstat føler et ene ansvar for deres børns vægt?  Og hvordan ser de danske fædre deres rolle? I denne artikel præsenterer jeg en analyse af interview med tolv forældrepar, hvor moderen på grund af hendes vægt er blevet udpeget af sundhedssystemet som en risikofaktor for at barnet udvikler overvægt. Fokus for analysen er forældres forhandlinger af ansvaret for børnenes risiko for overvægt. Analysen trækker på Arlie Hochschilds begreb om ’the second shift’, Beverly Skeggs begreb om respektabilitet og feministiske studier af moderskab og ansvar i relation til moraliserende ekspertdiskurser. Mine analyser viser, at forældrenes forhandlinger af ansvar relaterer sig til en opretholdelse af en moder- eller faderidentitet som den ”gode forælder”, der er ansvarlig og respektabel. De foreløbige analyser viser også en diskrepans mellem mødre og fædres mulighed for at skyde bekymringer og skyldfølelser fra sig.  Resultaterne diskuteres i relation til det neoliberale ansvarliggjorte subjekt i en kønnet familie kontekst.