Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Det indbyggede paradoks omkring normativitet i socialpædagogisk praksis – Hvordan skaber vi tryggere rum for unge LGBTQ-personer, der lever udsatte liv? v. Annmari Hjørnet, uddannet pædagog, ansat i det kommunale tilbud De Unges Hus og Jacob Graack, uddannet pædagog, cand.mag. i Pædagogik, adjunkt på pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, jagl@ucc.dk

Vi ønsker med vores workshop at sætte fokus på et indbygget paradoks omkring normativitet i den socialpædagogiske praksis. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi reelt kan arbejde normkritisk inden for dette felt og ønsker således at lægge op til en diskussion af, hvordan socialpædagoger kan skabe tryggere rum for unge LGBTQ-personer, der lever udsatte liv – Særligt når nu vi af erfaring ved, at den overvejende del af det socialpædagogiske arbejde foregår i miljøer – eller med udsatte unge fra miljøer – præget af en meget stereotyp forståelse af maskulinitet og femininitet, kønsidentitet og ikke mindst seksualitet.

Med afsæt i et par udvalgte konkrete eksempler fra Vilde Liv og Pigegruppen ønsker vi at vise, hvordan normer for køn og seksualitet brydes og opretholdes, hvordan hierarkisering spiller ind i forståelsen af rigtige og forkerte måder at gøre køn og seksualitet på blandt de unge, og hvordan de unge med deres handlinger og ageren også skaber og omskaber stereotype forestillinger om det maskuline og det feminine. Vi vil hævde, at vi som pædagoger ikke kan vælge ikke at arbejde med køn og seksualitet som aktive kategorier. Det vi kan gøre som professionelle (social)pædagoger – og det vi særligt kan benytte den normkritiske tilgang til – er netop at stille spørgsmålstegn ved, hvad kønnelser, kategoriseringer (i bred forstand) og normalitetsforståelser gør ved vores praksis og ikke mindst ved dem, der udsættes for den.

Workshoppen vil være inspireret af et samarbejde mellem pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole (KP) og det opsøgende projekt Vilde Liv.