Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Den kønsneutrale voldsforståelse set fra et kvindekrisecenterperspektiv, v. Birgit Søderberg, forstander for Kvindehjemmet og Mette Melby Bak, souschef og faglig leder på Kvindehjemmet

Vi tager udgangspunkt i nedsmeltningen af LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre) gennem 2016 og giver et bud på, hvorfor det skete, og hvilken betydning det har haft og kan få for fremtidens kvindekrisecentre. Birgit Søderberg var på det tidspunkt formand for LOKK og oplevede begivenhederne på tæt hold.

Det vil være vores påstand, at inddragelsen af den væsentligste puljefinansiering, der stækkede LOKK i alvorlig grad, var politisk besluttet og begrundet og også resultat af dels pres/lobbyisme fra kredse omkring mandekrisecentre og Foreningen Far og dels borgerlige politiske kræfter, der ønsker en voldsforståelse, som man mener er mere nuanceret, inkluderende og normkritisk, og som problematiserer og bagatelliserer den kendsgerning, at det er mændene, der er de primært voldsudøvende. Det vil samtidig være vores påstand, at den ændrede voldsforståelse kan have som konsekvens, at der lægges mere vægt på voldsudøvelsen som et ”behandlingsproblem” og ikke et samfundsproblem, der opstår af forskellige strukturelle, kulturelle og økonomiske forhold, og at det har konsekvenser for tilgangen til rehabiliteringsprocessen for kvinder og børn på krisecentrene.