Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog

Kvindelige forskere får større udbytte af udenlandsk ophold

I en artikkel fra Kilden – Informasjonssenter for kjønnsforskning kan man læse at kvindelige forskere ofte oplever et ophold i udlandet langt mere positiv end deres mandlige kollegaere. Det foreklarer forsker Kathrin Zippel ved:

“I forskningssammenheng trumfer deres nasjonale status som amerikanere statusen som kvinne. De opplever dermed å bli assosiert med en status som oppleves som positiv: Amerikanske forskere anses som særlig kompetente, mens kvinner i forskningsverdenen ofte oppfattes som mindre kompetente enn menn, sier Zippel.

Hun påpeker at det å bli oppfattet som kompetent gir selvtilliten et løft. Slik kan et forskningsopphold bli et ekstra viktig skritt på karriereveien for kvinner.”

Internationalisering er altså godt for kvindelig forskere, mener Zippel. Men det er ikke altsammen ubetinget godt påpeger Zipple:

“Tilgangen til å samarbeide med forskere i andre land er imidlertid svært ujevnt fordelt. Det er en eliteaktivitet som forutsetter at man har mulighet til å flytte på seg. Behov og tilgang varierer mellom ulike fagfelt. Kjønnsforskjeller kan forsterkes i en global forskningsverden. Men dette har så langt ikke blitt tatt hensyn til i mobilitetsprogrammene: Det er ingen mainstreaming av kjønnsperspektiv i disse, påpeker forskeren.”

Læs hele artiklen her..

Call for papers: Feminist Thought and the Politics of Concepts

Forud for afholdelsen af den femte Christina Conference er der udsendt et call for paper. Konferencens tema er “Feminist Thought and the Politics of Concepts” og afholdes  i Helsinki den 23.–25. maj 2013.

Annoncerede keynotes er:

  • Tina Chanter (DePaul University, US)
  • Davina Cooper (Kent Law School, UK)
  • Elsa Dorlin (Université Paris 8, Frankrig)
  • Jack (Judith) Halberstam (University of Southern California, US)

Abstracts på maksimum 100 ord (som grundlag for præsentationer på 20 min.) kan indsendes elektronisk via konferencens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om konferencens tema og keynote speakers. Hjemmesiden findes her: www.helsinki.fi/genderstudies/conference

Deadline: 31. december 2012.

Nyt lovforslag om flere kvinder i ledelse og bestyrelser

Regeringen fremsætter i dag lovforslag om flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Lovforslaget betyder, at virksomhederne forpligtes til at sætte måltal for flere kvinder i bestyrelser og udvikle en politik for kvinder i ledelse. Forslaget omfatter de 1.100 største virksomheder og alle statslige virksomheder og institutioner.

Link til artiklen..

3 mdr. øremærket barsel til fædre er udskudt.

Regeringen vælger alligevel ikke at gennemføre 3 mdr. øremærket barsel til fædre. Dette sker på trods af, at det står i regeringsgrundlaget – og på trods af at forskningen jo viser, hvor vigtigt det er for ligestilling, for samfund, for alle køn osv. osv. Kort sagt for mange ting.

Topfolk i fagbevægelsen beskylder i Ugebrevet A4 onsdag regeringen for løftebrud, fordi regeringsgrundlaget fastslår, at man vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden.

Dette glæder oppositionspartierne og man kan i Berlinske læse, at:

“Konservatives arbejdsmarkeds- og ligestillingsordfører, Mai Henriksen, glæder sig.

– Det er helt klart et løftebrud over for de vælgere, der stemte på regeringspartierne, men det er et dejligt løftebrud, så på den måde bakker jeg op om, at regeringen ikke holder sine løfter. Hvis regeringen virkelig havde ment det her alvorligt, så ville de have fremsat lovforslaget allerede sidste år, siger hun til Berlingske Nyhedsbureau.”
(Læs mere her.)

For mere om de goder samfundet nu går glip af pga. den manglende øremærkning af barsel til fædre læs:

.

Seminar: Rethinking Gender and Race

Roskilde Universitet får 1. november besøg af Trystan Cotten, som er lektor ved Gender and Black Studies ved California State University. Cotten vil under overskiften “Trans-ing Barriers, Building Bridges: Forging Coalitions between Queer and POC Communities in the US” gå i dybden med de barrierer, der eksisterer mellem USA’s afro-amerikanske og hvide queermiljøer; barrierer der forhindrer politisk samarbejde og sammenhold mellem de to miljøer. Du kan læse mere op forelæsningen her.

Tid: Torsdag den 1. november kl. 14

Sted: Roskilde Universitet, Teorirum, bygning 23.1.

Forskning i hjernen og “sandheder” om køn

Hjerneforskningen er blevet et populært emne, og forskning i hjernen handler tit også om køn. Den australske psykolog Cordelia Fine er en af de forskere, som arbejder med hjerneforskning og køn. Fine viser i sin forskning, hvor hun bla. analyserer den hjerneforskning som behandler påståede forskelle mellem kvinder og mænds hjerner, at forskningen stadig fejlagtigt præsenterer os for påstande, som underbygger traditionelle kønsstereotypier.
Fine besøgte for nylig konferencen 7th European Conference on Gender Equality in Higher Education i Bergen. Læs artiklen om hendes spændende forskning: http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=81885

Læs også anmeldelsen af Cordelia Fines bog “Delusions of Gender. The Real Science Behind Sex Differences”  på KVINFO´s Webmagasin. Anmeldelsen er skrevet af  Julie Breinegaard og findes her:
http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/neuro-videnskabens-hjernevask

Ligeledes er magasinet Asterisk, udgivet på DPU, Aarhus Universitet, tidligere udkommet med et tema-nummer om hjernens indtog, hvor også køn er et tema. Asterisk 61. Det findes her: http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/magasinetasteriskarkiv/.

Workshop om Diversity Management in a Transition​al Time

Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab inviterer onsdag den 26. september 2012 til workshop om “Diversity Management in a Transitional Time”.

Arrangementet er del af projektet STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science), som er finansieret af EU’s 7. rammeprogram. Projektet tager udgangspunkt i under-repræsentationen af kvinder i højere stillinger inden for Forskning og Teknologi og har til formål, i løbet af en fireårig periode, gennem forskellige aktiviteter og initiativer, at fremme ligestilling ved fem europæiske forskningsinstitutioner: Aarhus Universitet, Fraunhofer Institute, Alexandru Ioan Cuza University, Radboud University Nijmegen og University of Milan.

Workshoppen vil fokusere på strukturelle ændringer og mangfoldighedsledelse som redskaber til at overvinde hindringer for kvinders akademiske karrierer, særligt muligheden for avancering til højere stillinger.

Keynote speakers: Anne Pépin, Interim Director of the Mission for the Place of Women at CNRS, France Helene Füger, Head of Equal Opportunities & Coordinator of Eument-net, Fribourg University, Switzerland Louise Gade, Deputy Director of Human Resources, Aarhus University

Tid: Onsdag den 26. september 2012, kl. 13.30 – 16.30. Sted: Aarhus Universitet, mødelokale 2, bygning 1421.

Tilmeldingsblanket og program for workshoppen kan findes på: http://cfa.au.dk/aktuelt/arrangementer/

Tilmeldingsfristen er torsdag den 20. september 2012..

European Gender Summit 2012

The European Gender Summit is dedicated to supporting and advancing excellence and effectiveness of research and innovation at all levels, through the inclusion of gender. This year’s European Gender Summit under the theme ‘Aligning Agendas for Excellence‘ will take place on 29 -30 Nov 2012 at the European Parliament in Brussels.

Read more on the official website: http://www.gender-summit.eu/.

Graduate Course in Critical Race Theory

Der afholdes kursus i Critical Race Theory (CRT) den 9.-11. oktober 2012 for ph.d.-og kandidatstuderende. Kurset afholdes af Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Læs mere om kurset her.

Tilmeldingsfrist: 17. september 2012.

Kursus: Køn og Forskning: Optimering af FP7-ansøgninger

I samarbejde mellem “EDGE – Center for Ligestilling, Diversitet & Køn” og Ligestillingsudvalget ved Aalborg Universitet afholdes der tirsdag den 30. oktober kursus med fokus på optimering af ansøgninger om EU-midler.

Kurset henvender sig primært til forskere med planer om at søge FP7 projekter, samt personer i forskningsstøtteenheder. Kursets sigte er at klæde ansøgere bedre på til at imødekomme EUs krav og forventninger om at promovere ligestilling i alle former for forskning.

Kurset foregår på engelsk.

Læs mere om kurset ‘Køn og Forskning: optimering af FP7 ansøgninger’ og tilmeld dig her. Eventuelle henvendelser kan rettes til Helene Pristed Nielsen, pristed@cgs.aau.dk.

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 17