Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog

Pressemeddelelse 7. april 2021

Foreningen for Kønsforskning i Danmark ser med bekymring på den seneste tids politisering og mistænkeliggørelse af forskningsfelter inden for køn, migration, krop, race med mere.

 

Højrepopulistiske politikere, partier og meningsdannere har hængt både enkelte forskere, netværk og miljøer ud som ”aktivistiske” og ”pseudovidenskabelige”. Politikere har indkaldt til forespørgselsdebat og stillet spørgsmål til ministeren, mens ministeren har indkaldt universitetsledelserne til møde om sagen. Senest har Dansk Folkeparti mistænkeliggjort kønsforskningen i deres såkaldte ”modsvar til identitetspolitikken”.

 

Vi oplever en bekymrende sammenhæng mellem den danske højrepopulistiske hetz og de angreb på køns- og migrationsforskningen, som vi ser i Frankrig, Ungarn og andre steder i Europa. Og vi ser en sammenhæng mellem den aktuelle mistænkeliggørelse og tidligere former for angreb på navngivne forskere og konkrete forskningsrapporter og -projekter.

 

Foreningen forstår den aktuelle hetz mod kønsforskningen og lignende forskningsfelter som en politisk mobilisering, som har politiske og ikke videnskabelige motiver. Vi forstår derfor hetzen som en politisering af kønsforskningen, som ikke har noget med forskningens kvalitet at gøre. Kønsforskningen i Danmark er metodisk stringent, og den er videnskabelig redelig, stærk og nyskabende.

 

Foreningen tager klart og entydigt afstand fra den nævnte politisering af bestemte forskningsområder, så som køns- og migrationsforskning. Kønsforskningen er ligesom andre forskningsområder interesseret i sin omverden og arbejder for at forstå verden og gøre den til et bedre sted for mennesker. For kønsforskningen kan det betyde et ønske om, at forskningen skal understøtte større ligestilling, mindre diskrimination og social retfærdighed for alle mennesker uanset forskellighed. Dette står ikke i modsætning til at arbejde videnskabeligt. Tværtimod. Faktisk har kønsforskningen en lang tradition af metodologiske og kritiske undersøgelser af, hvordan videnskab etableres og kan kvalificere sig som viden. Og den danske kønsforskning er (ligesom andre felter) underlagt systematisk kvalitetskontrol i form af fagfællebedømmelse af både forskningsansøgninger, publikationer, ansættelser med mere.

 

Foreningen stiller sig undrende overfor anklagen om, at kønsforskningen skulle være teoretisk ensporet. Tværtimod vidner Foreningens konferencer om teoretiske, analytiske og empiriske uenigheder og flerstemmigheder i den danske kønsforskning. Der er nok ikke mange forskningsfelter med så udbredt uenighed og pluralisme blandt forskerne som netop i kønsforskningen. Kønsforskningen favner en mangefacetteret bredde af materialistiske, historiske, konstruktivistiske, affektive, kulturelle, empiriske, performative og mange andre forståelser af kønnets og kroppens ontologi.

 

Foreningen ser, at politisering af kønsforskning og lignende forskningsfelter er et direkte og indirekte angreb på forskningsfriheden. Dansk Folkeparti lægger op til ”luge ud” på universiteterne. Det kan kun forstås som en direkte trussel rettet mod de forskere, hvis resultater ikke stemmer overens med Dansk Folkepartis politiske holdninger. Men vi er mest bekymrede for de indirekte konsekvenser for forskningsfriheden: Når disse angreb ikke klart og entydigt modstrides af Forskningsministeren og politikerne, så kan forskere kun forstå det som et politisk signal om hvilken forskning, der ønskes, og hvilken forskning, der ikke ønskes. Selvcensur er ikke gavnlig og vil modvirke en nysgerrig og pluralistisk forskningskultur. Foreningen opfordrer derfor ministeren og politikere til entydigt at sige fra over for disse direkte og indirekte angreb på forskningsfriheden.

 

Foreningen opfordrer desuden universitetsledelser og kollegaer til at slå ring om, forsvare og støtte de kollegaer, som er under angreb. Her tænker vi på alle kollegaer, hvis forskning direkte og indirekte mistænkeliggøres og angribes på unfair og ikke-videnskabelige præmisser. Og vi tænker især på de mange yngre kollegaer i usikre jobsituationer, som ofte nævnes med navn i angrebene, og som fortjener opbakning fra kollegaer, universitetsledelser og forskningsministeren til at fortsætte deres vigtige forskning.

 

Bestyrelsen i Foreningen for Kønsforskning i Danmark.

 

Nyt fra foreningen

Kære medlem,

 

Som du måske har bemærket, har Foreningen i de seneste mange måneder ligget stille. Vi beklager, hvis du har kontaktet foreningen i den tid, uden at få svar. Denne update har derfor til formål at opdatere medlemmer og andre interessenter på, hvor Foreningen står i dag:

D. 16. september inviterede FFKF’s afgående bestyrelse til et stormøde om Foreningens fremtid.

D. 7. oktober 2020 blev en helt ny bestyrelse valgt mhp. en omfattende gentænkning og omstrukturering af Foreningen, baseret bl.a. på de ideer og ønsker, der blev udtrykt på stormødet.

D. 9. november 2020 holdt den nye bestyrelse konstituerende møde.

 

Bestyrelsen består således nu af:

Forperson: Helene Pristed Nielsen, Aalborg Universitet

Kasserer: Michael Nebeling Petersen, Københavns Universitet, og Anna Sofie Bach, Aalborg Universitet

Øvrige medlemmer: Hanne Marlene Dahl, RUC, og Ea Høg Utoft, Aarhus Universitet

 

Gentænknings- og omstruktureringsarbejdet går nu i gang, hvilket kommer til at betyde, at Foreningens fokus vil være herpå formentlig for 2021 ud. Vi ønsker at inddrage medlemmerne i processen, og håber bl.a. på stor opbakning til Generalforsamling formodentlig i april 2021. Vores ambition er endvidere at vende stærkt tilbage med Årskonferencen i 2022. Mere information herom følger.

 

Det er derudover vigtigt at sige, at samarbejdet mellem FFKF og tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning (KKF) er ophørt, da tidsskriftet nu kun udgives OpenAccess her. Da den centrale ‘gevinst’ ved at betale kontingent til FFKF var et abonnement på det trykte KKF, er kontingentet for medlemskab af Foreningen frafaldet, og vil ikke blive opkrævet før, tidligst, at omstruktureringen er gennemført og behovet for et evt. kontingent er klarlagt.

 

I foråret 2021 inviterer vi til ordinær generalforsamling, hvor vi opfordrer alle nuværende medlemmer – og interessenter, som ønsker at engagere sig i FFKF og denne gentænkningsproces –  til at deltage og til at stille op. Der er plads til flere bestyrelsesmedlemmer, som vil få mulighed for at være med til at forme Foreningen og varetage de opgaver, der skal sikre, at der også er en forening i fremtiden.

 

Husk at det er gratis at blive oprettet som medlem i dag, og vi håber, at alle medlemmer vil opfordre deres kolleger til at melde sig ind, hvilket vil hjælpe os med at kortlægge de danske kønsforskningsmiljøer. En sådan kortlægning kan give os en indikation på, hvor stor interessen er for dansk kønsforskning, herunder hvor stor en tilslutning fx Årskonferencen potentielt vil kunne trække.

 

Bestyrelsen vil derfor bede om jeres forståelse for en fortsat “radiotavshed” for noget tid endnu, imens vi tager fat på arbejdet. Har I spørgsmål eller ønsker at engagere jer allerede nu, kan vi kontaktes på koensforskning@gmail.com, som i øjeblikket tjekkes cirka én gang om ugen.

Vi vender tilbage med invitationen til generalforsamling i foråret 2021.

 

Bedste hilsener,

Bestyrelsen af Foreningen for Kønsforskning

Workshop: FRA FORSKNING TIL POLITIK Hvordan kommer vi fra viden til virkning?

Foreningen for Kønsforskning i Danmarks workshop på Nordisk Forum, Malmö.

Malmö Arena, Arenavägen 15 215 32 Malmö. Lokale: Davis

Lørdag den 14. juni kl. 12.00-13.30. Facebook-invite.

 

Kønsforskning har igennem de sidste 30 år haft afgørende betydning for at køn er blevet sat på den politiske dagsorden. Workshoppen vil fokusere på, hvordan kønsforskning konkret kan få indflydelse i udformningen af politik. Hvordan får vi politikere i tale, og hvordan kan vi bedst gribe lobbyisme an. Den berører hvordan praktikkere, interesseorganisationer og forskere kan medvirke til at relevant kønsforskning synliggøres, inddrages og anerkendes som bidrag til politiske beslutningsprocesser.

 

Program

12.00-12.05

Velkommen, Foreningen for Kønsforskning

12.05-12.20

Agnete Andersen, sekretariatschef i arbejdsmarkedsstyrelsen – Hvordan tager ny lovning form, og hvordan kan vi forsøge at få relevant forskning inddraget i lovarbejde? Agnete Andersen vil på baggrund af sine erfaringer i det ‘politiske maskinrum’ tale om hvad der sker i det politiske system hvor den enkelte forsker eller NGO måske ikke har adgang.

12.20-12.35

Professor Drude Dahlerup, Stockholms Universitet – Hvad kan vi lære fra en international kontekst? Dahlerup vil med udgangspunkt i sin forskning omkring anvendelse af kvotering i politik over hele verden og sit arbejde som konssulent for FN o.a. omkring indførelse af forskellige typer af kvotering (i bl.a. Cambodia, Sierra Leone, Kosovo, Egypten, Tunisien og Bhutan), give et indblik i alternative måder at gribe implementering af kønsforskningens indsigter an.

12.35-12.50

Ligestillingskonsulent Marianne Bruun, 3F – Er det civilsamfundet, der fremover skal finansiere kønsforskningen? Som repræsentant for en fagforening, 3F, som både aftager, forbruger og finansierer kønsforskning vil Bruun udforske, hvilken rolle civilsamfundet kommer til at spille for fremtidens kønsforskning.

12.50-13.30

Debat mellem panel og deltagere. Ordstyrer: Forskningsbibliotekar Jytte Nielsen, Kvinfo

NORDISK FORUM MALMØ 2014

– New Action on Women’s Rights

Fyraftensmøde i Danner. Bekæmpelse af seksuelle overgreb og vold mod kvinder.

Fyraftensmøde den 8 marts kl.17:
Bekæmpelse af seksuelle overgreb og vold mod kvinder

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag inviterer Politisk Gruppe i Danner til fyraftensmøde. Aftenen byder på tre tankevækkende oplæg om vilkårene for bekæmpelse af seksuelle overgreb mod kvinder og efterfølgende mulighed for debat.

 •   16.45: Ankomst. Vi serverer lidt snacks og drikkevarer inden oplæg.
 •   17.00: Politisk Gruppe byder velkommen.
 •   17:10: Kvinders ret til egen krop og rettigheder i Asien v/ Marie Louise Muff & CamillaRodriques Braz Silva, Institut for Menneskerettigheder.
 •   17.30: Kultur, rettigheder og lovgivning i Mellemøsten v/ Naser Khader.
 •   17.50: Pause.
 •   18.00: Problemstillinger om seksuelle krænkelser i Danmark v/ Chris Poole.
 •   18.20: Debat og spørgsmål.
 •   18.40: Tak for i dag og på gensyn.Arrangementet afholdes af Politisk Gruppe – en frivilliggruppe i Danner, der sætter fokus på og skaber debat om voldsudsatte kvinder og børns vilkår samt om kønspolitik.Alle er velkomne. Først til mølle, da der er begrænsede antal pladser. Tilmelding sker ved at sende fulde navn og adresse til: 8marts@danner.dk
  Af sikkerhedsmæssige årsager skal ID medbringes på dagen. Tilmelding skal ske senest den 5. marts.

  Vi glæder os til at se dig.

  Bedste hilsner
  Politisk Gruppe i Danner

page1image12904

Årskonferencen 2013: Politik og køn i transition

Temaet for konferencen er køn og politik og keynote-talere er professor i feministisk teori Clare Hemmings, London School of Economics and Political Science, professor i kønsforskning Nadje Al-Ali, University of London, og journalist Annegrethe Rasmussen.

Foreningen for Kønsforsknings Årskonference 2013

Arrangør: KVINFO

Konferencen, som KVINFO er vært for, byder på keynotes om politik som livsform ved analyser af anarkisten og kvinderetsforkæmperen Emma Goldman i et seksualpolitisk og feministisk perspektiv, den giver en status på situationen i Mellemøsten og Nordafrika, og den ser det nyligt afholdte amerikanske valg gennem en kønsbrille. Herudover byder konferencen på workshops om ligestillingspolitik for mænd og drenge, homonationalisme, køn og misbrug samt affekt teori.

Konferencen vil foregå både på dansk og engelsk.

 

Tid og sted

Lørdag den 13. april 2013 kl. 9-18.00
Det Kongelige Biblbiotek, Dronningesalen og KVINFO, Christians Brygge nr. 3. 
Efterfølgende festmiddag fra kl. 19 på restaurant Ofelia i Skuespilhuset

 

Tilmelding

Klik på linket for at melde dig til konferencen

http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/tilmelding-til-arskonferencen-2013

Pris inkl. frokost:

400 kr. – Medlemmer af Foreningen for Kønsforskning
600 kr. – Ikke-medlemmer af Foreningen for Kønsforskning
250 kr. – StuderendeHusk at det også er muligt at deltage i festmiddagen om aftenen. Middagen koster 315 kr.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 2. april 2013

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen eller konferencen generelt, så send en mail til Lára Sigurdardóttir: lara.sigurdadottir@kvinfo.dk

 

For yderligere informationer, Konference program, keynotes, workshops samt praktiske informationer kan finds på Kvinfos hjemmeside. Tryk på linket:

http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/aarskonference2013

 

 

Årskonferencen 2013: Politik og køn i transition

Temaet for konferencen er køn og politik og keynote-talere er professor i feministisk teori Clare Hemmings, London School of Economics and Political Science, professor i kønsforskning Nadje Al-Ali, University of London, og journalist Annegrethe Rasmussen.

Konferencen, som KVINFO er vært for, byder på keynotes om politik som livsform ved analyser af anarkisten og kvinderetsforkæmperen Emma Goldman i et seksualpolitisk og feministisk perspektiv, den giver en status på situationen i Mellemøsten og Nordafrika, og den ser det nyligt afholdte amerikanske valg gennem en kønsbrille. Herudover byder konferencen på workshops om ligestillingspolitik for mænd og drenge, homonationalisme, køn og misbrug samt affekt teori.

Konferencen vil foregå både på dansk og engelsk.

Teater og debat om ligestilling

Fire Europæiske Søndags Matinéer

Teater og debat om ligestilling

Arbejdernes Kunstforening, Arbejdermuseets Venneforening , Rejsescenen, Arbejdermuseet og AOF Frb.-Kbh. er gået sammen om at afholde 4 europæiske Søndags Matinéer med tilskud fra EU Nævnet.
Den første søndag i februar, marts, april og maj i år vil Arbejdermuseets festsal danne rammen om 4 Europæiske Søndags Matinéer. De 2 første gange er det teaterforestillinger, der er oplæg til spændende debatter. Den 3. gang er det en berømt billedkunstner, der medvirker til at skabe liv i debatten og alle gangene er der medlemmer af Europaparlamentet, der løfter det op i et europæisk perspektiv. Den 4. gang er der uddrag af en teaterforestilling og hver gang vil der også være fællessange til at skabe en hyggelig stemning. Arbejdermuseets venneforening og Arbejdernes Kunstforenings medlemmer har gratis adgang.

Søndag den 3. februar kl. 14.00 – 16.00: Fokus på ligestilling. Dels i et europæisk perspektiv, dels i et historisk. Rejsescenen viser “Åh, disse kvinder – et humoristisk og musikalsk causeri”. Med Sonja Oppenhagen og Rikke Wölck samt Erik Juul Andersen ved klaveret.

Efter forestillingen, der varer en lille time, følger en debat om ligestilling mellem køn. Vi ser det som et af de områder, hvor EU-samarbejdet har stor betydning. Skal EU i endnu højere grad bruges som løftestang, så kvinder i hele Europa får langt større lighed?

Debattører: Medlem af Europaparlamentet, Britta Thomsen, Danmarks første ligestillingsminister Jytte Andersen og en repræsentant fra Arbejdermuseet med en introduktion til museet.
Ordstyrer: Kirsten Juul Andersen.

Fokus på social dumping

Søndag den 3. marts kl. 13.00 – 15.00: Fokus på begrebet “social dumping”.
Det gør Rejsescenen med forestillingen “Working Poor”, der handler om østarbejdere i Danmark og de konsekvenser dette på længere sigt kan få for det danske arbejdsmarked. Medvirkende: Anette Katzmann, Morten Nielsen og Christian Damsgaard.

Almindelige lønmodtagere i Danmark er på vej til et liv i fattigdom, selv om de har arbejde. Millioner af europæere, der arbejder, lever alligevel på fattigdomsgrænsen. Rejsescenens forestilling anskueliggør en række dilemmaer, som efterfølgende debatteres af publikum.

Oplægsholder: Medlem af Europaparlamentet, Ole Christensen. Museumsinspektør, Margit Bech Larsen, som også var ansvarlig for museets udstilling i 2011 om østarbejdere og medlem af Folketinget Ane Halsboe-Larsen kommer også med et indlæg.
Ordstyrer: Arbejdspsykolog Kirsten Juul Andersen.

Debat om kvinder til salg

Søndag den 7. april kl. 14.00 -16.00: Fokus på trafficking. Billedkunstneren John Kørner vil fortælle om baggrunden for sin tidligere udstilling i Arbejdermuseet om misbrug af kvinder, i særdeleshed de kvinder, der er ofre for trafficking og arbejder som prostituerede i Danmark.

”Kvinder til salg” var titlen på udstillingen, som bestod af en serie på tolv store, helt nye malerier og et mindre antal grafiske værker, der via stemninger, antydninger og flertydighed inviterede til refleksion og stillingtagen til de menneskelige aspekter af kvindehandel og prostitution.

John Kørner vil efterfølgende sammen med medlem af Europaparlamentet, Britta Thomsen, sætte fokus på problemet med handlede kvinder og kunstens mulighed for at fremme debat. Connie Hansen , som var museumsinspektør på udstillingen og Marianne Bruun, ligestillingskonsulent i 3F, medvirker også.

Ordstyrer: Kirsten Juul Andersen.
Hvis tårer var guld – uddrag af en forestilling om partnervold

Søndag d. 5.maj 2013 kl. 14.00 -16.00: Fokus på partnervold

Rejsescenen har produceret debatforestillingen ”Hvis tårer var guld”.
Skuespillerne fra forestillingen: Anette Katzmann, Morten Nielsen og Christian Damsgaard har sammen med psykologen Kirsten Juul Andersen udvalgt scener fra forestillingen, som vil blive spillet som oplæg til debat.
Chris Poole er konsulent i voldsforebyggelse og hun har spillet en aktiv rolle i AOF og 3F’s europæiske projekt om voldsforebyggelse i arbejdspladsperspektiv. Chris fortæller om, hvorfor et europæisk samarbejde kan bringe os videre i forebyggelsesarbejdet i Danmark.
Ordstyrer: Kirsten Juul Andersen.

Kvinder og arbejdsmarkedet

Kvinder og arbejdsmarkedet

DRs nyheder peger i et indslag fra d. 11/1-2013 på, at 40 procent af den danske, kvindelige arbejdskraft er på deltid – årsagen til det er formentligt, at kvinder i børnefamilier ofte ønsker en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Udover de økonomiske konsekvenser det kan få for kvinderne (fx i forhold til pensionsopsparing), er det interessant at se, at det kun er godt 14 procent af mændene der er på deltid – de har måske lettere ved at balancere mellem familieliv og arbejdsliv (måske fordi deres partner er på deltid?). Tallene stammer fra 2011, men de viser en tendens, der har været undervejs et stykke tid.

Alligevel kan der være grund til optimisme. En ny rapport fra beskæftigelsesministeriet viser, at det godt kan betale sig for kvinder at uddanne sig: otte ud af ti kvinder med en erhvervskompetencegivende uddannelse er i dag i arbejde, mens det kun gælder for fem ud af ti kvinder uden en uddannelse. Også blandt mænd er langt flere i arbejde, hvis de har en uddannelse, men forskellen er ikke så stor som blandt kvinder. I dag er der lidt flere kvinder end mænd, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Udover det, viser rapporten at forskellen mellem kvinder og mænds deltagelse på arbejdsmarkedet i det seneste årti er indsnævret og at de danske kvinder har den næsthøjeste beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder i EU og den fjerdehøjeste i Norden. Disse tendenser er ikke nye.

Men den økonomiske krise betød, at mænds ledighed steg mere end kvinders i starten af krisen, men siden sommeren 2010 har ledigheden blandt mænd været svagt faldende, hvorimod ledigheden blandt kvinder er fortsat med at stige. Det betyder, at ledigheden blandt kvinder og mænd nu er stort set ens, begge er på lidt over 6 procent. Alligevel kan man se, at under den økonomiske krise er langtidsledigheden steget mere for mænd end for kvinder.

Kilder: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2013/01/Kvinder%20indhenter%20maend%20paa%20uddannelse.aspx

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/01/11/151845.htm

http://bm.dk/upload/BEM/Files/Dokumenter/Tal%20og%20tendenser/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked/2012/Konjunktur_og_arbejdsmarked_uge_49.pdf

 

Call for papers: Feminist Resistance – Resistance to Feminism

Tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research søger bidrag til sit 20-års jubilæumsnummer, der er sat til at udkomme i efteråret 2013. Redaktørerne beskriver særudgaven med titlen Feminist Resistance – Resistance to Feminism således:

 

Feminism has been contested in different ways in the Nordic countries during recent years; one opinion that is loudly broadcast is that feminism has won the struggle, and is now either outdated or “hysterical”. In addition, the equality agendas of feminisms are projected onto the Nordic nation states as if these are inherently gender equal in their character. Feminists are hence faced with a complicated situation of both cooption and resistance, which raises questions about what we resist as well as whom and in what ways.

Feminist resistance can take many shapes and forms: from art and literature to demonstrations and speeches in parliament. It can be targeted at actors and structures within everything from the military to care and it can be based on different feminist ideas. It can concern activism by individuals, by feminist and other social movements and by politicians at all political levels. In this special anniversary issue of NORA, we invite articles that discuss what a feminist agenda might look like in 2013 and how we might diagnose and analyze the resistance to feminism. In addition, we welcome contributions that explore the relation between feminism and gender research; what determines whether the content of research is feminist? And what are the possibilities for doing feminist research within the neo-liberal performance culture of academia today?

Suggested areas for submissions to the anniversary issue include:

• Feminist movements yesterday, today and tomorrow

• Feminist dealings with gender and race in the Nordic countries

• Feminist law and politics (including reformulations of equality policies and counter strategies against neo-nationalist, populist and radical right-wing parties)

• Feminism in academia (including the relation between gender research and feminism)

• Feminism, men and masculinity studies

• Queer struggles

• Art and feminist resistance

• Challenges in feminist theory

• Gender and military conflict

• Resistance against equality policies in organizations

 

Please submit your article for this special issue online via the NORA ScholarOne™ Manuscripts site:http://mc.manuscriptcentral.com/nora

See also author instructions at the journal website:http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=swom20&page=instructions

Deadline for bidrag er 1. april 2013.

Indkaldelse til KRAKA-prisen 2013

For at støtte nyskabende kræfter inden for dansk kønsforskning, uddeler Foreningen for Kønsforskning hvert år KRAKA-prisen. Prisens formål er at hædre en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning.

Foreningen for Kønsforskning indkalder hermed indstillinger til KRAKA-prisen 2013.

KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. i matematik og BA i russisk Else Høyrup til Foreningen for Kønsforskning. Den uddeles  i form af et pengelegat hvert år i forbindelse med foreningens generalforsamling og årskonference. I år vil prisen blive uddelt ved foreningens årskonference den 13. april på KVINFO.

Prisens formål er at fremme dansk kønsforskning. Prisen tildeles et nyskabende og aktuelt værk, der bidrager til udvikling og/eller formidling af dansk kønsforskning. Det pågældende arbejde kan bestå i en artikel, et speciale, en monografi mv.

Alle kan indstille kandidater til prisen – det er dog ikke muligt at indstille sig selv. Indstilling sker ved indsendelse af det påberåbte værk samt en kortfattet motivation for værkets prisværdighed. Prismodtageren udpeges af en uafhængig prisbestyrelse, nedsat af foreningen.

Fristen for indstillinger er den 15. februar 2013.

Indstilling samt et eksemplar af værket sendes til:

Beate Sløk-Andersen

Gormsgade 6, lejl. 22

2200 København N

Prismodtageren forventes at holde en tale ved overrækkelsen. Talen trykkes efterfølgende sammen med prisbestyrelsens motivering i tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning.

← Older
1 2 3 17