Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Bliv medlem

BLIV MEDLEM

 

Hvis du ønsker at melde dig ind, så send en mail til koensforskning@gmail.com. Det er gratis at være medlem!

 

Update November 2020:

D. 7. oktober 2020 blev en ny bestyrelse valgt mhp. en omfattende gentænkning og omstrukturering af Foreningen For Kønsforskning.

En central forandring, som allerede er indtruffet, er, at at samarbejdet mellem FFKF og tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning er ophørt, da tidsskriftet nu udgives OpenAccess her. Da den centrale ‘gevinst’ ved at betale kontingent til FFKF tidligere var et abonnement på det trykte KKF, er kontingentet for medlemskab af Foreningen frafaldet, og vil ikke blive opkrævet før, tidligst, at omstruktureringen er gennemført og behovet for et evt. kontingent er klarlagt.

Bestyrelsen ønske at inddrage foreningens medlemmer i forandringsprocessen, og håber bl.a. på stor opbakning til Generalforsamling formodentlig i april 2021. Mere information herom følger.