Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Generalforsamling 2013

Onsdag d. 8. maj 2013 kl. 19 på Center for Samfund og Sundhed, KU

1. Dirigent: Michael

2. Referent: Michala

3. Dagsorden: Godkendt

4. Årsberetning v/ forkvinde Beate: Se skriftlig beretning. Dag kommenterer titlen på Peter Edelbergs afhandling. Ellers ingen kommentarer.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2012 v/ kasserer Inge: Se skriftlig Regnskab og Kommentarer til regnskab 2012. Den kritiske regnskabslæser (Helle) kommenterer de forskellige poster og anbefaler at regnskabet godkendes. Endelige kommentarer eftersendes. Mia spørger til opsparing til jubilæum. Vi har de 10.000 kr. afsat i 2011. Dag forholder sig skeptisk til en udbredelse af Vækstlaget i Odense.

6. Gennemgang og godkendelse af budget 2013 v/ kasserer Inge: Se skriftlig budget for 2013. Godkendt.

7. Valg af kritiske revisorer: Helle og Gry genopstiller og vælges.

8. Valg til KRAKA-bestyrelsen: Christian Groes-Green (ikke-medlem af bestyrelsen), Bodil Olesen og Christina Fiig (tidligere medlemmer af Foreningen) stiller op. Dag påpeger at det er et problem at KRAKA-prisbestyrelsen er meget samfundsvidenskabelig i sin sammensætning. Alle vælges.

9. Valg til bestyrelsen: Halvdelen af bestyrelsen er på valg: Bine, Michala, Mia K. og Mia Q. er på valg. Alle er genvalgt. Dag stiller op som suppleant og vælges.

10. Evt.: Beate sender en Doodle ud til planlægning af næste bestyrelsesmøde (i juni).