Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Om Foreningen

OM FORENINGEN

 

 

Update November 2020:

16. september 2020 inviterede FFKF’s afgående bestyrelse til et stormøde om Foreningens fremtid.

7. oktober 2020 blev en ny bestyrelse valgt mhp. en omfattende gentænkning og omstrukturering af Foreningen For Kønsforskning, baseret bl.a. på de ideer og ønsker, der blev udtrykt på stormødet.

9. november 2020 holdt den nye bestyrelse konstituerende møde.

 

Bestyrelsen består nu af:

Forperson: Helene Pristed Nielsen, Aalborg Universitet

Kasserer: Michael Nebeling Petersen, Københavns Universitet, og Anna Sofie Bach, Aalborg Universitet

Øvrige medlemmer: Hanne Marlene Dahl, RUC, og Ea Høg Utoft, Aarhus Universitet

 

Bestyrelsen vil bede om medlemmernes forståelse for fortsat “radiotavshed”, imens vi tager fat på arbejdet.

Har I spørgsmål eller ønsker at engagere jer allerede nu, kan vi kontaktes på koensforskning@gmail.co (tjekkes cirka én gang om ugen).

 

Vi vender tilbage med invitation til generalforsamling i foråret 2021.

 

——————————————————————————

 

Foreningen for Kønsforskning arbejder for mere og bedre kønsforskning i Danmark. Vi er en landsdækkende tværfaglig sammenslutning af aktive kønsforskere og interesserede med meget forskellige baggrunde og fra meget forskellige miljøer, der forsøger at styrke og motivere et aktivt miljø for alle, der interesserer sig for kønnets betydning.

Foreningen arbejder politisk for flere midler til kønsforskningen i Danmark. Den er repræsenteret i en række forskellige ligestillings- og kønsudvalg og -bestyrelser. Herudover arbejder Foreningen med at formidle kønsforskningen både internt i forskningsmiljøet og eksternt til praktikere og den almene offentlighed.

Foreningen er en central politisk, social og organisatorisk spiller i den danske kønsforskning med stærke samarbejder til både andre foreninger, institutioner og miljøer.