Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

admin

Svar fra Danida

I dag modtog bestyrelsen svar fra Danida vedrørende høringssvaret på UMs handlingsplan for udviklingsstrategien på ligestillingsområdet. Bestyrelsen fandt det glædeligt, at man fra Danidas side har valgt at indarbejde flere af de anbefalinger, som bestyrelsen var kommet med. Blandt andet arbejdes der i øjeblikket på at lave en kønsmainstreaming af Danidas andre prioritetsområder (menneskerettigheder, vækst og beskæftigelse, skrøbelige stater samt miljø og klima), således at ligestilling og kvinders rettigheder også indarbejdes i køreplanerne for disse.

Bestyrelsen ser frem imod det endelige resultat som forventes færdigt indenfor en måned.

Se høringssvaret her.

Newer →
1 2 3 4