Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

admin

Projekt om kønsmainstreaming

Et nyt projekt sætter fokus på kønsmainstreaming. Projektet med titlen ‘Beyond Gender Mainstreaming’ er igangsat af Oxfam UK og består af tre faser – en eletronisk 48 timers debat med forskere og praktikere fra forskellige dele af verden, en to-dages learning event i London og et special issue om mainstreaming af tidsskiftet Gender & Development. Læs mere om projektet her:  http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2012/02/beyond-gender-mainstreaming.

Deltagere søges til fokusgrupper om studieliv og kønsforskning i uge 4

Foreningen Braintrust afholder i samarbejde med KVINFO en række
fokusgrupper og interviews med studerende og nyuddannede med interesse
for kønsforskning.
Foreningen Braintrust er ved at udvikle en hjemmeside for alle landets
studerende, som skal gøre det nemmere at finde inspiration og
interessefæller. I første omgang ønsker vi at undersøge, hvordan
kønsforskning bliver et interessefelt for studerende, og hvordan man
bruger både litteratur og hinanden. Så hvis du har beskæftiget dig med
kønsforskning i løbet af din studietid, vil vi gerne høre fra dig,
uanset om du er studerende eller nyuddannet.
Hvis du har lyst til at deltage eller gerne vil vide mere, så skriv til:
julie.fjeldsted@kvinfo.dk
Fokusgrupperne, som varer ca. to timer, finder sted i uge 4. Vi byder
på lidt mad og drikke undervejs..

Ikke-heteroseksuelle bekendelser på arbejdspladsen

Dagens sidste oplæg kommer fra  Rikke Voergård-Olesen, der bl.a. er talsperson for arbejdsmarkedspolitisk udvalg i  LGBT Danmark.

Oplægget tager sit afsæt i Voergård-Olesens speciale i Kultur og sprogmødestudier fra RUC,  der omhandler hvordan ikke-heteroseksualitet kommer frem på arbejdspladsen.

Motivationen for at beskæftige sig om netop dette emne fik Voergård-Olsen, da det i Danmark er stærkt underbelyst sammenlignet med erfaringer fra andre lande heriblandt Sverige. Der spørges ikke til seksualitet i befolkningsundersøgelser i Danmark, og derfor er det meget svært at se, om der er ikke-heteroseksuelle grupper i samfundet, der oplever særlige problemstillinger eller diskrimination.

Det empiriske fokus i specialet har været 8 kvinder fra forskellige brancher, der definere sig som enten homo- eller biseksuelle.  På baggrund af kvalitative interviews med disse kvinder afdækkes bl.a. forskellige arbejdspladsoplevelser og situationer, hvor seksualiteten kommer i spil. I oplægget fortæller Voergård-Olesen,  at det er her det analytisk har været interessant, da formålet netop har været at  sætte fokus på de seksualitetsbekendelser, der fremkommer i kvindernes fortællinger. Det vil sige, det der med at springe ud.

Voergård-Olesens hovedkonklusion i specialet er, at der eksisterer en række privilegier i arbejdslivet, der er forbundet med arbejdstagerens formodede heteroseksualitet..

Ladylike?

Fjerde oplægsholder på Vækstlagets maratonarrangement er Mia Keinicke, der præsenterer sit speciale i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet.

I specialet  ”Subversiv performancekunst – krop og køn krydsfeltet mellem tekst og handling” (2010), sætter Keinicke fokus på køn og seksualitet i performancekunst gennem en analyse af kunstneren Nacissisters optræden på Warehouse 9 i Kødbyen, København, 2009. Udgangspunktet for specialet har været at se nærmere på, hvordan man kan analysere kunst, der både performer og gør køn, og som samtidig er indskrevet i en normativ i kønsstruktur, og det analytiske objekt har i dette tilfælde være Narcissisters performance ’Ladylike’. Når Keinicke har valgt at fokusere på performancekunst, er det fordi, at denne kunstform benytter sig af kroppen som sit materiale og finder sted i et begrænset tidsrum.

I oplægget fortæller Keinicke hvordan Nacisssiter i værket ‘Ladylike’ bryder grænserne imellem at skiftevis positionere sig som hhv. subjekt og objekt gennem både at performe men samtidig også betragte publikum ved brug af spejle. Ved at benytte sig af forskellige former for udklædning som Narcissister løbende aftager eller påtager sig, bliver mainstreame kønsfremstillinger parodieret.  Keinicke fortolker dette som om en legende dekonstruktion af køn og seksualitet, der  producerer forskydninger af de normative kønskonstruktioner ved at vende tingene, som man kender det fra mainstreamkulturen, på hovedet.

I oplægget bydes der på filmklip fra værket Ladylike’, hvor Narcissister netop leger med multiple fremstillinger af køn, etnicitet og seksualitet. Hele tiden er det billedliggørelsen, der en en forudsætning for hendes måde at dekonstruere køn og seksualitet. Den selviscenesættelse som fremstilles i klippet fra ’Ladylike’ viser hvordan Narcissister praktisk talt formår at afklæde den hvide mand magten.

Keinicke konkluderer, at trods kunstnerens spil på de meget kønsstereotype fremstillinger, har værket et kritisk potentiale i  forhold til at dekonstruere den normative køns- og seksualitetsopfattelse.

 .

Tillykke til Danmarks første kvindelige statsminister

Kære Helle Thorning

Tillykke med valget! I Foreningen for Kønsforskning håber vi, at den nye regering vil opprioritere en mere kønsforskningsbaseret politik. Den viden, vi har om køn i Danmark, bliver på grundlæggende områder som f.eks. familiepolitik ikke brugt. Og meget af den viden, der er brug for, findes ikke:  Der forskes alt for lidt i køns betydning i det danske samfund. Således er der på nuværende tidspunkt ganske lidt viden, som kan understøtte de politiske beslutninger, der påvirker alle køn i det danske samfund. Det vil vi i Foreningen for Kønsforskning gerne være med til at afhjælpe!

Det er symptomatisk for den plads, kønsforskningen har haft i den danske forskningsverden, at arbejdet med at formulere et nyt grundlag for de strategiske forskningsmidler foregår uden, at Koordinationen for Kønsforskning i Danmark eller Foreningen for Kønsforskning i Danmark er høringsparter i processen. Hidtil er kønsforskningen end ikke blevet prioriteret på landsplan. Vi vil derfor opfordre til, at en ny regering vil prioritere kønsforskningen højere. Køn er et væsentligt aspekt i samfundet, og vi har på nuværende tidspunkt alt for lidt viden om, hvad køn betyder, og hvordan køn indvirker og bliver påvirket på alle mulige niveauer i samfundet; fra det kønsopdelte arbejdsmarked, barselsorlovsordninger, familieformer til sundhed og klima. For eksempel ved vi, at kvinder oftere bruger offentlig transport, og mænd går mindre til læge. Men hvilke implikationer, det har, kan vi kun finde ud af, hvis vi forsker videre med et skarpt kønsblik på samfundets problemstillinger. Og hvis vi vil ændre på forholdene, er vi også nødt til at vide, hvordan forskellige køns adfærd kan påvirkes på forskellige områder.

I Foreningen for Kønsforskning vil vi derfor opfordre til, at der bliver sat penge af til et nationalt kønsforskningsprogram. På den måde kan vi være med til at skabe viden om menneskers vilkår og adfærd i Danmark og dermed kvalificere den politiske proces.

Vi håber på et konstruktivt samarbejde..

Tillykke til Danmarks første kvindelige statsminister

Kære Helle Thorning,

Tillykke med valget!

I Foreningen for Kønsforskning vil vi gerne opfordre til en mere kønsforskningsbaseret politik. Den viden vi har om køn i Danmark, bliver på grundlæggende områder som f.eks. familiepolitik ikke brugt og meget af den viden der er brug for, findes ikke – der forskes alt for lidt i køns betydning i det danske samfund. På nuværende tidspunkt er der således ganske lidt viden, som kan understøtte de politiske beslutninger der påvirker alle køn i det danske samfund. Det vil vi gerne være med til at afhjælpe!

Det er symptomatisk for den plads som kønsforskningen har haft i den danske forskningsverden at arbejdet med at formulere et nyt grundlag for de strategiske forskningsmidler foregår uden at Koordinationen for Kønsforskning i Danmark eller Foreningen for Kønsforskning i Danmark er høringsparter i processen. Kønsforskningen er hidtil ikke blevet prioriteret på landsplan. I Foreningen for Kønsforskning vil vi derfor opfordre til at en ny regering vil prioritere kønsforskningen højere. Køn er et væsentligt aspekt i samfundet, alligevel har vi alt for lidt viden om, hvad køn betyder og hvordan køn indvirker eller påvirkes på alle mulige niveauer i samfundet; fra det kønsopdelte arbejdsmarked, barselsorlovsordninger, familieformer, sundhed og klima.

For eksempel ved vi, at kvinder oftere bruger offentlig transport og mænd går mindre til læge, men hvad det betyder, kan vi kun finde ud af, hvis vi forsker videre med et skarpt kønsblik på samfundets problemstillinger. Og hvis vi vil ændre på forholdene, så er vi også nødt til at vide, hvordan forskellige køns adfærd kan påvirkes på forskellige områder.

I Foreningen for Kønsforskning vil vi derfor opfordre til at der bliver sat penge af til et nationalt kønsforskningsprogram. På den måde kan vi være med til at skabe viden om menneskers vilkår og adfærd i Danmark og dermed kvalificere den politiske proces..

Vækstlags-maraton

Foreningen for Kønsforskning og KVINFO arrangerer igen et forskningsmøde i efteråret hvor man kan høre en perlerække af nyklækkede kandidater fortælle om deres forskning.

Fredag 30. september kl. 14.30 – 18.00 på KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3, København K

Formålet er at præsentere nye kønsforskere og ny forskning i køn, seksualitet, maskulinitet, queer, ligestilling, femininitet, intersektionalitet osv.

Til dette vækstlag kan man få et unikt og intensivt indblik i hvor sprælsk og mangefacetteret kønsforskningen er, og hvor mange forskellige emner og perspektiver kønsforskningen åbner for at studere. Arrangement byder på oplæg af 6 kandidater, der præsenterer nyt fra kønsforskningen. Herudover er der debat, drinks og mulighed for at netværke med andre, der interesserer sig for kønsforskning.

Oplæg:

  1. Ægdonation, søstersolidaritet og genspredning. Lars Salomonsson Christensen og Julie Richard Fjeldsted.
  2. Behårede “freaks” fra Victoriatiden. Mai Therkildsen
  3. Fædre med et ben i hver diskursiv lejr. Maria Roug
  4. Ladylike? Mia Keinicke
  5. At knække kønskoden – i folkeskolen. Bonnie Vittrup
  6. Ikke-heteroseksuelle bekendelser på arbejdspladsen. Rikke Voergård-Olesen

Læs mere om de enkelte oplæg på KVINFOs hjemmeside:

Vækstlagsmaraton.

← Older
Newer →
1 2 3 4