Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

At udfordre antagelsen om lighed: Et bud på en analysestrategi v. Beate Sløk-Andersen, ph.d.-studerende, Københavns Universitet, beatesa@hum.ku.dk

Etnografisk arbejde kan bidrage med nye og mere komplekse indsigter end mange andre typer dataindsamling, men kræver også at vi som forskere opnår – og vedholder – adgang til felten. Dette forhold kan nogle gange opleves kompromitterende i forhold til, hvad der kan skrives og siges om det specifikke felt. For hvad hvis adgangen til den empiriske felt bliver afskåret? I denne præsentation vil jeg give et bud på, hvordan antagelser om ligestilling mellem mænd og kvinder kan udfordres uden at miste ”feltens” lydhørhed. Dette gøres ved at trække på mit igangværende ph.d.-projekt omkring danske værnepligtige, hvor jeg som fundament for hele projektet har lavet feltarbejde på et antal danske kaserner.

I denne militære kontekst er der – som i så mange andre – en udbredt forståelse af, at køn ikke er en afgørende faktor; en soldat er en soldat, uanset køn. Ikke desto mindre synes køn at påberåbe sig analytisk opmærksomhed i denne stærkt mandsdominerede kontekst. Køn er derfor et tema i min nuværende forskning, dog uden at jeg er gået til forskningsområdet med køn som den primære analytiske kategori. Via en præsentation og refleksion over min analytiske tilgang og foreløbige resultater, vil jeg give mit bud på, hvordan de svære (køns)spørgsmål kan udforskes og formuleres på en måde som (forhåbentlig) ikke begrænser fremtidig adgang til et specifikt felt.