Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2005: Magt og identiteter i en globaliseret verden

Årskonferencen 2005 blev arrangeret af FREIA – Center for Kønsforskning, aalborg Universitet og fandt sted 16. april 2005 under titlen MAGT OG IDENTITETER I EN GLOBALISERET VERDEN

PROGRAM
9.30 – 10.00Registrering, kaffe og rundstykker
10.00 – 10.15
Der bydes velkommen

10.15 – 11.30
Kathleen Jones, San Diego State University:
Reflections on Violence and Gender in an Era of Globalization

11.30 – 12.45
Workshops 1

12.45 – 14.00
Frokost
Kantinen Fibigerstræde 15

14.00 – 15.15
Workshops 2

15.15 – 15.30
Kaffepause
Kroghstræde 3, Auditorium

15.30 – 16.30
Gundhild Agger, AAU:
Kønnet i Matador og Krøniken

16.30 – 17.00
Uddeling af KRAKA-prisen

17.00 – 17.15
Afslutning

18.00 – 22.00
Festmiddag på Skydepavillonen

Workshops A

A1: Vold og identiteter i en globaliseret verden
Koordinator: Bettina Bertelsen (forskningsassistent, Aalborg Universitet)
• Danske mænd i migrationsægteskaber – forestillinger, samliv og vold
v/ Steen Baggøe Nielsen (adjunkt, Roskilde Universitetscenter) og Thomas Gitz-Johansen (ph.d.-stipendiat, Roskilde Universitetscenter)
• Identiteter i transition: prostitutions- og ægteskabsrelateret migration
fra Østeuropa
v/ Kirsten Sværke (sociolog, Aalborg Universitet)
• Voldsramte minoritetskvinder
v/ Diana Madsen (projektleder, Center for Ligestillingsforskning)

A2: Intersektionalitet
Koordinatorer: Annick Prieur (lektor, Aalborg Universitet) og Dorthe
Staunæs (lektor, adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet)
• Intersektionalitet – en kort introduktion
v/ Dorthe Staunæs (adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet)
• Sammenkobling af køn og klasse i nutidige samfund
v/ Stine Thidemann Faber (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• ”Både blondine og Asiat – så får jeg det hele”. Refleksioner omkring køn, race og seksualitet
v/ Lene Myong Petersen (ph.d.-stipendiat, Danmarks Pædagogiske Universitet)
• Normalitetsvogtning: Intersektionalitet i skolelivet
v/ Jette Kofoed (adjunkt, Danmarks Pædagogiske Universitet)

A3: Velfærd, sundhed og omsorg – begreber og praksis
Koordinator: Anette Borchorst (lektor, Aalborg Universitet)
• Omsorg som arbejde, livsproces og institutionel praksis
v/ Betina Dybbroe (lektor, Roskilde Universitetscenter)
• Mellem køn, omsorg og kompetence – identitet og identitetskrise i
jordemoderfaget
v/ Charlotte Overgaard (jordemoder, cand. scient. san., Sundheds-CVU Aalborg)
• Det moderne omsorgsarbejde i sundhedssektoren
v/ Tine Rask Eriksen (lektor, Pædagogik, Københavns Universitet)
• Mænd og sundhed
v/ Simon Sjørup Simonsen (ph.d., akademisk medarbejder, Center for Selvmordsforskning)

A4: Køn, organisation og fagbevægelse
Koordinator: Ruth Emerek (lektor, Aalborg Universitet)
• Køn, ledelse og organisation
v/ Rikke Randorff Hegnhøj (forskningsassistent, Københavns Universitet)
• Fagforeningsuddannelse som organisationsudviklingsstrategi? Tanker, erfaringer og udfordringer fra ligestillingsarbejdet i Fagbevægelsens Interne Uddannelse
v/ Susanne Fast Jensen (3F‚s ledelsessekretariat)
• Når køn forhandler løn
v/ Pernille Tanggaard Andersen (adjunkt, Aalborg Universitet)
• Samlet kommentar til alle 3 oplæg
v/ Dorthe Thomsen (konsulent, AOF Danmark)
Workshops B

B1: Maskulinitet, seksualitet og vrede mænd
Koordinator: Ann-Dorte Christensen (lektor, Aalborg Universitet)
• Vrede mænd i en globaliseret kontekst
v/ Simon Turner (seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier)
• Subkulturelle hypermaskuliniteter i det offentlige rum
v/ Sune Qvotrup Jensen (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Maskuliniteter og seksuelle møder i Danmark og New Zealand
v/ Karen Due Theilade (ph.d.-stipendiat, University of Canterbury, New Zealand)

B2: Etniske minoriteter, integration og kønslighed
Koordinator: Tina Kjær Bach (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Unge kvindelige indvandrere mellem tradition og posttradition
v/ Camilla Elg (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Tørklæder skaber folk. Intersektioner mellem tørklæder, nøgenhed, magt og integration
v/ Rikke Andreassen (ph.d.-stipendiat, University of Toronto, Canada)
• Immigrant entreprenørskab som kønnede sociale positioner
v/ Trine Lune Thomsen (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)

B3: Køn og læring
Koordinator: Palle Rasmussen (professor, Aalborg Universitet)
• Præsentation af temaet køn og læring
v/ Palle Rasmussen (professor, Aalborg Universitet)
• Køn, pædagogik og sociale forskelle i en folkeskoleklasse
v/ Anette Rasmussen (ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet)
• Køn og læring i erhvervsrettet voksenuddannelse
v/ Kirsten Larsen (lektor, Roskilde Universitetscenter)

B4: Køn og politik på lokalt niveau
Koordinator: Christina Fiig (ph.d., amanuensis, Aalborg Universitet)
• At gøre køn og politik i Aarhus byråd
v/ Kirsten Gomard (lektor, Aarhus Universitet)
• Kvinder i politik sætter en anden dagsorden!
v/ Mai-Britt Iversen (byrådsmedlem (S) og formand for Aalborg Kommunes ligestillingsudvalg)
• Diskurser om kvinderepræsentation: Gradvis udvikling eller fast track?
v/ Drude Dahlerup (professor, Stockholm Universitet).