Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2015: Krop(u)mulig!

Krop(u)mulig.
Jubilæumskonference om den medierede krop.

Konferencen har det overordnede tema Den medierede krop, der tematiseres gennem medier og litteratur. Hvordan tager kroppen form, når den medieres? Giver det overhovedet mening at adskille kroppen fra mediet? Hvad kan vi lære om kroppen gennem forskellige medieringer, og hvad kan vi lære om teknologier og praksisser gennem nærværet af krop? Udfordrer kroppens materialitet vores forståelse af repræsentation? Og hvordan spiller affekt ind i den sammenhæng?

Plakat_LRSpørgsmål som disse guider konferencens to tematiske indgange. Den første indgang zoomer ind på feministisk medieforskning i Skandinavien, og dens interesse for affekt og posthumanisme. Under overskriften Kroppen i resonans i og gennem digitale medier byder vi to af dagens keynote speakers velkommen: Jenny Sundén (professor i Kønsstudier på Södertörn Universitet i Sverige), som har forsket i gaming, og Susanna Paasonen (professor i Medier på Turku Universitet i Finland), der har forsket i online porno.

Den anden indgang er litteratur. I flere år har yngre forfattere i Danmark arbejdet med materialitet og kropslighed i litteraturen, og med denne interesse for kropslighed zoomer vi ind på spørgsmål om race, køn, politik og kroppens nærvær i teksten og tekstlig praksis. Vi byder derfor velkommen til dagens tredje key note speaker Dag Heede (Syddansk Universitet), som har forsket i trans-litteratur. Herudover byder vi velkommen til tre forfattere, Maja Lee Langvad, Bjørn Rasmussen og Olga Ravn. De vil læse op af deres værker og indgå en samtale om krop og litteratur.

Forskerprogrammet Sundhed, Reproduktion, Køn og Krop (SUKK) på Syddansk Universitet er vært for Foreningen for Kønsforskning i Danmarks årlige kønskonference.

Konferencen finder sted på SDU, Campusvej 55, Odense, den 18. april 2015. Klokken 09:30-19:00.

Se mere sdu.dk/kropumulig og følg konferencen på Facebook.