Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2004: Køn og etnicitet: lokale og globale konfigurationer

Tid: 17. april 2004
Sted: Roskilde Universitetscenter
Lokale arrangører:
Foreningen  for Kønsforskning i Danmark
Center for Ligestillingsforskning
Køn på Tværs

Tak til Hulda Pedersens fond og rektor på RUC for økonomisk støtte.

Program:
9.30 – 10.00: Indregistrering og morgenkaffe
10.00 – 10.15: Velkomst
10.15 – 11.15:Robin May Schott (KU): Feminist Ethics of Conflict
11.15 – 11.30: Kaffepause
11.30 – 12.30: Ninna Nyberg Sørensen (DIIS): Globale omsorgskæder og transnationalt moderskab
12.30 – 13.30: Frokost
13.30 – 14.00: Uddeling af KRAKA-pris
14.00- 15.00: Yvonne Mørck (RUC): Mangfoldighed og dominansformer: Fortællinger om etniske minoritetsunge
15.00 – 15.15: Kaffepause
15.15 – 17.00: Workshops
17.00 – 18.00: Pauline Stoltz (Malmö Högskola): Gender and Ethnicity in Higher Education
18.00: Middag

Workshops:

A: Maskuliniteter 

Tovholder: Jakob Ørsted ( Billedkunstner, NeMM)

Kirsten Hviid (AUC): Brødre til døden os skiller: Maskulinitet og fællesskaber blandt unge mænd i forstadskvarterer.

Susanne Branner Jespersen (RUC): Politi og etniske minoritetsunge – sammenstød og sammenfald.
B: What is Feminism? 

Tovholder: Hanne Marlene Dahl (RUC)

Cathrine Egeland (University of Bergen): Feminist interventions – interventions in feminism: Feminism as critique revisited.

Mieke Verloo (University of Nijmegen) &  Meike Schmidt-Gleim (Austrian Academy of Sciences): One more feminist Manifesto of the Political.

Drude Dahlerup (University of Stockholm): From Feminisms to Feminism – is Feminism an ‘ ism?
C: Køn etnicitet og religion  

Tovholder: Anne Folke Henningsen (RUC / KU)

Tina G. Jensen (KU): Konversion til islam blandt etniske danskere: Identitet, etnicitet og køn.

Connie Carøe Christiansen (RUC): Kvindelige islamister som religiøs og etnisk minoritet – Islam i deffensiven eller i offensiven?

Sherin Khankan (Kritiske Muslimer): Islam, køn og frigørelse.

D: Køn, etnicitet og seksualitet

Tovholder: Ingrid Lüttichau (RUC)

Rikke Andreasen: Ali voldtager, Fatima er undertrykt, men Jens har respekt for kvinder og Lise er smadder frigjort – Danske massemediers konstruktion af køn, seksualitet, etnicitet og nationalitet 1970-2004.

Karen Due Theilade (University of Canterbury): Negotiating Power and Equality in discussions of sexual negations.

Kristina Marie Uddin (Center for Voldtægtsofre): Seksuelle overgreb mod muslimske kvinder.

Signe Arnfred (Uppsala Universitet): Sexuality, Gender & Society in Africa..