Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årskonferencen 2018

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag 30. august 2018!

Feministisk vidensproduktion;

Medvind og modvind i forandrede kønslandskaber

Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM) på RUC byder velkommen til

KønsforskningsÅrskonferencen 2018

Konferencen vil i år blive afviklet på én dag, fra morgen til aften torsdag 30. august 2018.

Klik her for at tilmelde dig konferencen

Klik her for at se programmet for dagen

Klik her for at finde oversigten over streams A-C med tilhørende workshops

Vi i CKMM vil gerne med denne konference sætte fokus på betydningen af aktuelle forandringer i den offentlige debat angående køn, og især på de nye muligheder for kønspolitisk forskning og aktivisme, der hermed er blevet åbnet. Forandringerne i den offentlige debat er foranlediget ikke mindst af den omsiggribende #metoo kampagne; en kampagne, som har synliggjort patriarkalske magtstrukturer, som har bragt tidligere usynliggjorte overgreb frem i lyset, og som også har givet ellers ikke-attraktive offerpositioner fornyet legitimitet. Vi vil gerne inddrage disse forandringer og deres mulige betydning for feministisk vidensproduktion som et bagtæppe i årskonferencens diskussioner.

Samtidig vil vi også gerne have en konference, som er bred og inklusiv, således at alle, der har lyst til at præsentere et paper, kan finde en plads. Konferencen er derfor tilrettelagt således, at alle skal have mulighed for at fremlægge og dele den forskning, som de er i gang med, samtidig med at vi som fagfællesskab kan diskutere nye felter og retninger, hvor en feministisk vinkling er påtrængende.

Konferencen starter med en keynotepræsentation af Lovise Haj Brade fra Mittuniversitetet i Sverige med titlen: Sometimes I fuck up! Om akademisk angst, det glubske køn og fremtidens feministiske forskning. Keynotepræsentationen lægger op til en afsluttende paneldebat og åben samtale om Magt, Metoder, Mål og Mod i kønsforskningen.