Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Nyhedsbrev

Call for papers: Feminist Resistance – Resistance to Feminism

Tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research søger bidrag til sit 20-års jubilæumsnummer, der er sat til at udkomme i efteråret 2013. Redaktørerne beskriver særudgaven med titlen Feminist Resistance – Resistance to Feminism således:

 

Feminism has been contested in different ways in the Nordic countries during recent years; one opinion that is loudly broadcast is that feminism has won the struggle, and is now either outdated or “hysterical”. In addition, the equality agendas of feminisms are projected onto the Nordic nation states as if these are inherently gender equal in their character. Feminists are hence faced with a complicated situation of both cooption and resistance, which raises questions about what we resist as well as whom and in what ways.

Feminist resistance can take many shapes and forms: from art and literature to demonstrations and speeches in parliament. It can be targeted at actors and structures within everything from the military to care and it can be based on different feminist ideas. It can concern activism by individuals, by feminist and other social movements and by politicians at all political levels. In this special anniversary issue of NORA, we invite articles that discuss what a feminist agenda might look like in 2013 and how we might diagnose and analyze the resistance to feminism. In addition, we welcome contributions that explore the relation between feminism and gender research; what determines whether the content of research is feminist? And what are the possibilities for doing feminist research within the neo-liberal performance culture of academia today?

Suggested areas for submissions to the anniversary issue include:

• Feminist movements yesterday, today and tomorrow

• Feminist dealings with gender and race in the Nordic countries

• Feminist law and politics (including reformulations of equality policies and counter strategies against neo-nationalist, populist and radical right-wing parties)

• Feminism in academia (including the relation between gender research and feminism)

• Feminism, men and masculinity studies

• Queer struggles

• Art and feminist resistance

• Challenges in feminist theory

• Gender and military conflict

• Resistance against equality policies in organizations

 

Please submit your article for this special issue online via the NORA ScholarOne™ Manuscripts site:http://mc.manuscriptcentral.com/nora

See also author instructions at the journal website:http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=swom20&page=instructions

Deadline for bidrag er 1. april 2013.

Indkaldelse til KRAKA-prisen 2013

For at støtte nyskabende kræfter inden for dansk kønsforskning, uddeler Foreningen for Kønsforskning hvert år KRAKA-prisen. Prisens formål er at hædre en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning.

Foreningen for Kønsforskning indkalder hermed indstillinger til KRAKA-prisen 2013.

KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. i matematik og BA i russisk Else Høyrup til Foreningen for Kønsforskning. Den uddeles  i form af et pengelegat hvert år i forbindelse med foreningens generalforsamling og årskonference. I år vil prisen blive uddelt ved foreningens årskonference den 13. april på KVINFO.

Prisens formål er at fremme dansk kønsforskning. Prisen tildeles et nyskabende og aktuelt værk, der bidrager til udvikling og/eller formidling af dansk kønsforskning. Det pågældende arbejde kan bestå i en artikel, et speciale, en monografi mv.

Alle kan indstille kandidater til prisen – det er dog ikke muligt at indstille sig selv. Indstilling sker ved indsendelse af det påberåbte værk samt en kortfattet motivation for værkets prisværdighed. Prismodtageren udpeges af en uafhængig prisbestyrelse, nedsat af foreningen.

Fristen for indstillinger er den 15. februar 2013.

Indstilling samt et eksemplar af værket sendes til:

Beate Sløk-Andersen

Gormsgade 6, lejl. 22

2200 København N

Prismodtageren forventes at holde en tale ved overrækkelsen. Talen trykkes efterfølgende sammen med prisbestyrelsens motivering i tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning.

Nytårshilsen fra Foreningen for Kønsforskning

Her ved udgangen af 2012 vil vi gerne fra bestyrelsen ønske jer alle et godt nytår!

 

Vi har i Foreningen for Kønsforskning haft et spændende år med både nye ansigter i bestyrelsen og diskussioner omkring både EU’s og Danmarks nye forskningsstrategier. Men også uden for (de symbolske) bestyrelseslokaler er der sket en del.

 

Under temaet Tro, håb & kærlighed blev der i foråret afhold årskonference på RUC – der skal lyde en stor tak til både arrangører og oplægsholdere. I samme forbindelse blev årets KRAKA-pris overrakt Signe Arnfred, der modtog hæderen på baggrund af værket Rethinking Gender in Africa.

Næste årskonference i Foreningen for Kønsforskning afholdes den 13. april 2013, i år arrangeret af KVINFO. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 

Derudover har vi fejret 20-års jubilæet for Kvinder, Køn & Forskning, hvis stadige succes og relevans vi glæder os over. Vi håber, at vores medlemmer også nyder tidsskriftet, som i øvrigt er ved at blive digitaliseret. Se mere her.

 

Sammen med KVINFO har vi igen i år afholdt Vækstlaget – Nyt fra Kønsforskningen med stor succes. I det nye år vil vi arbejde videre på at udbrede konceptet til andre dele af landet. Vi hører gerne fra jer, hvis I har interesse i at være lokal samarbejdspartner i denne forbindelse.

 

Endelig vil vi blot minde om, at vi altid gerne modtager input til nye tiltag via foreningen@koensforskning.dk.

 

Godt nytår!

Temadag om mænd, sundhed og etnicitet

Mandecentret i København afholder den 5. december temadag om mænd, sundhed og etnicitet. På programmet er bl.a. social ulighed i mænds sundhed og arbejdet med mænd i krise.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Netværket for forskning om mænd og maskuliniteter, Selskab for mænds sundhed og Center for Urban Sundhed.

TID: Onsdag den 5. december kl. 15-18

STED: Mandecentret, Overgaden neden Vandet 17, 2.

Tilmelding skal ske til Sofia Kjær på sk@mandecentret.dk.

Intergender-kurser i Sverige

The Intergender Research School in Interdisciplinary Gender Studies offers three courses in the Spring of 2013:

GENDER, CLASS, AND VALUE

Teacher: Beverley Skeggsis the Head of Department, and Professor in Sociology at Goldsmiths University of London, U.K. She has also worked in the areas of Women’s Studies and Cultural Studies.

Deadline for application: December 3, 2012

Location: Gender Studies, Stockholm University, Sweden
Time: February 4-6, 2013
Maximum number of participants: 10

More info: http://www.intergender.net/?q=node/147

 

KINSHIP, KINNING, AND CULTURAL REPRESENTATIONS

Teachers:

Mark Jerng, Associate Professor of English, University of California, Davis, USA.

Helena Wahlström, Associate professor, Gender Studies, Uppsala University, Sweden.

Johanna Gondouin, Senior Researcher, Gender Studies, Stockholm University, Sweden.

Deadline for application: December 19, 2012

Location: Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden
Time: February 20-22, 2013
Maximum number of participants: 20

More info:http://www.intergender.net/?q=node/146

 

LET’S GET ORGANISED! Gender, Organisations, Policy and Power

Teachers:

Jeff Hearn, Professor of Gender Studies (Critical Studies on Men and Masculinities), Linköping University, Sweden
Mieke Verloo, Professorof Comparative Politics and Inequality Issues, Radboud University Nijmegen, The Netherlands

Anna Wahl, Guest Professor in Gender Studies, (Gender, Organisation and Economic Change), Linköping University, Sweden.

Deadline for application: January 4, 2013

Location: Gender Studies (Tema Genus), Linköping University, Sweden
Time: February 26-28, 2012
Maximum number of participants: 20

More info: http://www.intergender.net/?q=node/145

.

20-års jubilæum for Kvinder, Køn & Forskning

I anledning af at tidsskriftet “Kvinder, Køn & Forskning” er blevet udgivet i 20 år, holder Koordinationen for Kønsforskning festlig og informativ reception den 16. november.

PROGRAM:

15.00: Velkomst v. Hilda Rømer Christensen

15.15: Præsentation af Kvinder, Køn & Forsknings jubilæumsnummer v. Karen Sjørup

15.20: Festtale v. SIGNE ARNFRED: Fra Femø til Postkolonial Feminisme. Kønsforskning i 40 år.

15.35: Præsentation af publikationen Forskning i Køn og Ligestilling v. Rikke Juel Madsen

15.40: Festtale v. ANNA SOFIE BACH: Kønsforskningens sociale magi

15.50: Præsentation af digitaliseringen af Kvinder, Køn & Forskning v. Camilla Bruun Eriksen

16.00: Festtale v. JONATAN LEER: Når kønsforskningen klistrer

16.10: Musikalsk indslag ved det bulgarsk syngende kvindekor USMIFKA

16.30: Reception

Under arrangementet lanceres det nyste nummer af Kvinder, Køn & Forskning, som er et jubilæumsnummer. Læs mere om jubilæumsnummeret her. Koordinationen for Kønsforskning vil desuden præsentere en ny publikation: Køn i Forskning og Ligestilling, som er en præsentation af dansk kønsforskning.

Tid: Fredag den 16. november 2012, kl. 15:00 – 17:00.

Sted: CSS, Katedralen, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 Kbh. K.

Foreningen for Kønsforskning ønsker stort tillykke og glæder sig til mange flere interessante og oplysende udgaver af KKF i fremtiden!.

Debatarrangement på Mandecentret i København

Mandecentret i København inviterer tirsdag den 6. november til debatarrangement om mænd, skilsmisse og vold.

Intentionen bag arrangement er at tage hul på debatten omkring skilsmisser og deres indvirkning på de mænd, der benytter sig af Mandecentrets tilbud. Samtidig har arrangementet til formål at bryde tabuet om vold i nære relationer – også med manden som offer. Aftenens oplæg holdes af en medarbejder på mandecentret, der har beskæftiget sig med centrets mandlige brugere, deres problemer med skilsmisser og med vold i nære relationer.

Program:

Kl. 17:30 – Ankomst

Kl. 17:35 – Kort introduktion til aftenens tema(-er) ved moderatoren

Kl. 17:40 – Kort introduktion til aftenens deltagere

Kl. 17:45 – Oplæg: Hvordan arbejdes der i mandecentret for hjælpe mænd videre efter skilsmisse? Hvordan påvirkes mændene af skilsmisser? Hvordan indgår vold i mandecentrets arbejde og hvordan løses problematikkerne?

Kl. 18:10 – Diskussion med ordstyrer

Kl. 18:45 – Pause med forplejning

Kl. 19:00 – 19:30: Videre diskussion og afrunding.

 

Tid: Tirsdag den 6. november kl. 17.30-19.30

Sted: Mandecentret, Overgaden neden Vandet 17, 2

Tilmelding sker via sk@mandecentret.dk. Du kan læse mere om Mandecentret på deres hjemmeside, http://mandecentret.dk/..

Mænds ret til barsel er sat i stå – hør udsendelsen på P1 formiddag

I forbindelse med at regeringen udsætter øremærkning af barsel til fædre, var Anette Borchorst på besøg hos Poul Friis i P1 formiddag og tale om hvordan barsel til mænd, kan ses som en byggesten for mere ligestilling på arbejdsmarkedet.

Høre udsendelsen her


.

Kvindelige forskere får større udbytte af udenlandsk ophold

I en artikkel fra Kilden – Informasjonssenter for kjønnsforskning kan man læse at kvindelige forskere ofte oplever et ophold i udlandet langt mere positiv end deres mandlige kollegaere. Det foreklarer forsker Kathrin Zippel ved:

“I forskningssammenheng trumfer deres nasjonale status som amerikanere statusen som kvinne. De opplever dermed å bli assosiert med en status som oppleves som positiv: Amerikanske forskere anses som særlig kompetente, mens kvinner i forskningsverdenen ofte oppfattes som mindre kompetente enn menn, sier Zippel.

Hun påpeker at det å bli oppfattet som kompetent gir selvtilliten et løft. Slik kan et forskningsopphold bli et ekstra viktig skritt på karriereveien for kvinner.”

Internationalisering er altså godt for kvindelig forskere, mener Zippel. Men det er ikke altsammen ubetinget godt påpeger Zipple:

“Tilgangen til å samarbeide med forskere i andre land er imidlertid svært ujevnt fordelt. Det er en eliteaktivitet som forutsetter at man har mulighet til å flytte på seg. Behov og tilgang varierer mellom ulike fagfelt. Kjønnsforskjeller kan forsterkes i en global forskningsverden. Men dette har så langt ikke blitt tatt hensyn til i mobilitetsprogrammene: Det er ingen mainstreaming av kjønnsperspektiv i disse, påpeker forskeren.”

Læs hele artiklen her..

Call for papers: Feminist Thought and the Politics of Concepts

Forud for afholdelsen af den femte Christina Conference er der udsendt et call for paper. Konferencens tema er “Feminist Thought and the Politics of Concepts” og afholdes  i Helsinki den 23.–25. maj 2013.

Annoncerede keynotes er:

  • Tina Chanter (DePaul University, US)
  • Davina Cooper (Kent Law School, UK)
  • Elsa Dorlin (Université Paris 8, Frankrig)
  • Jack (Judith) Halberstam (University of Southern California, US)

Abstracts på maksimum 100 ord (som grundlag for præsentationer på 20 min.) kan indsendes elektronisk via konferencens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om konferencens tema og keynote speakers. Hjemmesiden findes her: www.helsinki.fi/genderstudies/conference

Deadline: 31. december 2012.

← Older
1 2 3 4