Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Bliv medlem

BLIV MEDLEM

Hvis kønsforskningen skal have en skarp og høj stemme – også uden for kønsforskningsmiljøerne – har vi brug for dit medlemskab! Du får til gengæld rabat, hvis du er studerende. Og med medlemskabet følger et abonnement på Kvinder, Køn & Forskning.

I dag har Foreningen godt 200 medlemmer, fortrinsvis forskere og studerende, men Foreningen rummer også fagfolk med en mere generel interesse for området.

Hvis du ønsker at melde dig ind, så send en mail med navn og adresse (se nedenfor).

Med et medlemskab støtter du foreningens arbejder for at

  • synliggøre køns betydning i videnskab, kultur og samfund
  • etablere netværk og fremme faglige diskussioner mellem foreningens medlemmer
  • udbygge samarbejdet mellem dansk, nordisk og international kønsforskning
  • fremme formidlingen og anvendelsen af kønsforskning i samfundet
  • forbedre de økonomiske vilkår for kønsforskningen
  • etablere og forbedre kønsforskningsmiljøets kontakt med og indflydelse på det politiske system og den akademiske organisation.

Og et medlemskab tilbyder dig

  • Abonnement på tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning, der udkommer tre gange årligt. Tidsskriftet indeholder videnskabelige artikler, anmeldelser, debatindlæg og information om aktuelle emner og relevante begivenheder, konferencer m.m. inden for kønsforskning.
  • En årlig konference om kønsforskning, hvor et bredt spektrum af aktuel kønsforskning præsenteres og debatteres.
  • Temamøder, seminarer og foredrag, herunder Vækstlaget.
  • Har du ideer til mindre arrangementer rundt om i landet, er det muligt at søge økonomisk støtte i foreningen gennem et af de eksisterende lokale netværk. Du er også velkommen til at oprette et nyt netværk i dit lokalområde.

Medlemskontingent
Folk med arbejde: kr. 575,-
Studerende, arbejdsfrie og pensionister: kr. 350,-
Institutioner: kr. 850,-

Ph.d.-stipendiater regnes til gruppen af medlemmer der er i arbejde.

Meld dig ind i foreningen ved at sende en email til medlem@koensforskning.dk med følgende oplysninger:

Fulde navn
Emailadresse
Telefonnummer
Adresse
Type af medlemskab (I arbejde, studerende/arbejdsløse/pensionister eller institutionsmedlemskab).