Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Om Foreningen

OM FORENINGEN

Foreningen for Kønsforskning arbejder for mere og bedre kønsforskning i Danmark. Vi er en landsdækkende tværfaglig sammenslutning af aktive kønsforskere og interesserede med meget forskellige baggrunde og fra meget forskellige miljøer, der forsøger at styrke og motivere et aktivt miljø for alle, der interesserer sig for kønnets betydning.

Foreningen arbejder politisk for flere midler til kønsforskningen i Danmark. Den er repræsenteret i en række forskellige ligestillings- og kønsudvalg og -bestyrelser. Herudover arbejder Foreningen med at formidle kønsforskningen både internt i forskningsmiljøet og eksternt til praktikere og den almene offentlighed.

Foreningen arrangerer hvert år i samarbejde med de forskellige forskningsmiljøer den årlige kønskonference, ligesom foreningen arrangerer og afholder de tilbagevendende arrangementer Vækstlaget, hvor nyuddannede kandidater og ph.d.’ere præsenterer den nyeste kønsforskning.

Foreningen er en central politisk, social og organisatorisk spiller i den danske kønsforskning med stærke samarbejder til både andre foreninger, institutioner og miljøer.

Foreningens e-mail: foreningen@koensforskning.dk.