Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Beate Sløk-Andersen

Nira Yuval-Davis om det at føle sig hjemme

 

Efter velkomst ved professor Birte Siim fra Aalborg Universitet og Helle Poulsen fra Foreningen for Kønsforskning, bliver konferencens første keynote speaker præsenteret. Nira Yuval-Davis fra Research Centre on Migration, Refugees and Belonging, East London University taler om ” Power, Intersectionality and the Politics of Belonging”.

Med udgangspunkt i overskifterne:

 What is power?

Intersectionality and the situated gaze at power

Power and emotion in belonging and the politics of belonging

præsenterede Yuval-Davis analytiske perspektiver fra sin seneste bog ”The Politics of Belonging”. Yuval-Davis fremlagde en lang række spændende perspektiver fra bogen centreret omkring en dekonstruktion af forståelser af ‘belonging’, adskilt fra ‘politics of belonging’. For det er nødvendigt at differentiere mellem de to; det første handler om følelser og en relation til et ikke-statisk ‘hjem’. At føle sig hjemme er dog ikke blot entydigt med ”warm and fuzzy feelings” – der kan lige så vel være kilden til frustrationer og irritation, ligesom Ulf Hennerz har defineret ‘hjem’ som et kontrastfuldt fænomen.

‘The politics of belonging’ finder vi f.eks. i nationalistiske projekter, der har bidraget til ortodokse bevægelser, fordi flere gør krav på samme sted med argumentet ”we were here first”.

Yuval-Davis anvender Bourdieus begreb ‘den symbolske magt’, som ifølge hende er af social relevans, når vi taler om ‘the politicts of belonging’. Vi opdeler verden i ‘os’ og ‘dem’ via grænser, der nogle gange er fysiske men altid er symbolske. Samtidig er Yuval-Davis’ udgangspunkt i interseksionaliteten, som hun beskriver som en videreudvikling af standpunktfeminismens ideer om, at vi som forskere bliver nødt til at forholde og til og være åbne omkring den plads, vi indtager i felten, og hvilken effekt dette har. Ifølge Yuval-Davis er interseksionalitet derfor den mest valide tilgang til at undersøge sociale uligheder..

Så er konferencen skudt igang

Som startskud på konferencen lægger en begejstret Birte Siim fra FREIA – Center for Kønsforskning ved Aalborg Universitet ud med at byde velkommen til de fremmødte. Siim taler om det forskningsmæssige fokus hos FREIA, der er Danmarks ældste center for kønsforskning: ‘Magt’ i både et kontinuerligt og aktuelt perspektiv og ‘globalisering’ forstået bredere end blot nationalstatens rolle under nye forhold afspejles i konferencens indhold. Ligeledes er interseksionalitet på dagsordenen hos FREIA, hvilket Yuval-Davis om lidt også vil tale om.

Siim konstaterer i øvrigt, at der på de danske universiteter er en tendens til, at kønsforskningen som tværfagligt område er blevet mere populær, hvilket kommer til udtryk ved, at alle danske universiteter snart har et center for kønsforskning. Som kønsforskningsmiljø skal vi dog huske på, at dette ikke skal føre til hård konkurrence de enkelte centre imellem – vi skal i stedet diskutere og gå i dialog med hinanden på tværs af landets forskningsmiljøer.

Siim bliver efterfulgt af Helle Poulsen fra Foreningen for Kønsforskning, der kort beskriver foreningens arbejde og opfordrer til at, kønsforskningsinteresserede melder sig ind. Derudover opfordres der til at dukke op til foreningens generalforsamling den 12. maj, især hvis man kunne finde på at stille op til en af pladserne i foreningens bestyrelse..

En lind strøm af aktuel kønsforskning – hele dagen her på siden

I anledning af Foreningen for Kønsforsknings årskonference på Aalborg Universitet i dag, vil der her på bloggen dagen igennem komme blogindlæg om aktuel kønsforskning fra både ind- og udland. Så hvis du er andetsteds og ærgrer dig over ikke at være med – eller hvis du bare gerne vil have et lille indblik i, hvad der rør sig inden for kønsforskningen – så følg med her på siden.

De to udsendte bloggere er pt. på vej mod det nordjyske med store forventninger og nysgerrighed i maven. Bloggerne – og du – kan under temaet “Magt & Mobilisering” se frem til en dag med følgende program:

 

09.15 – 09.45 – Registrering, kaffe og rundstykker

09.45 – 10.15 – Der bydes velkommen v/ Birte Siim og Foreningen for Kønsforskning i Danmark

10.15 – 11.15 – Nira Yuval Davis, East London University: Power, Intersectionality and the Politics of Belonging

11.30 – 13.00 – Workshops Session A

13.00 – 14.30 – Frokost og networking

14.30 – 16.00 – Workshops Session B

16.00 – 16.30 – Kaffepause

16.30 – 17.00 – Uddeling af KRAKA-prisen

17.00 – 18.00 – Myra Marx Ferree: Framing Inequalities in the United States, Germany and the European Union: Race, Class and Gender as Dynamic Intersections

18.00 – 18.30 – Afslutning med sandwich og vand .

Newer →
1 5 6 7