Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Beate Sløk-Andersen

Vækstlaget – Nyt fra kønsforskningen

Foreningen for Kønsforskning og KVINFO afholder igen arrangementet Vækstlaget – Nyt fra kønsforskningen. Som altid vil eftermiddagen byde på aktuel kønsforskning, diskussioner og drinks. Programmet ser således ud:

  • Videndeling på tværs i akademia v. Julie Richard Fjeldsted og Sigrid Bjerre Andersen
  • Køn og ligestilling i børnehaven v. Elin Elnef Hviden hånd og gylden lok.
  • Køn og seksualitet i de danske ridderballader v. Sidsel Sander Mittet
  • Det gode moderskab – dansk moderskabspolitik i 1930erne v. Nina Liv Brøndum

Tid: Fredag den 28. september kl. 14.30 – 17.00

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3, 1219 København K

Vi glæder os til at se jer til endnu en eftermiddag med spændende oplæg!.

Antallet af kvindelige forskere er næsten stagneret

Berlingske skriver i dag, at antallet af kvindelige forsker kun er steget med cirka en halv procent på et år – på trods af at flere universiteter har gjort tiltag for netop at få flere kvinder ind i forskningsmiljøerne. F.eks. har både Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU) iværksat initiativer, der skal få flere kvindelige forskere på deres lønningslister. Især indsatsen på KU har skabt en del debat om forfordeling af kvinder, ansættelsesprocedurer og uformelle strukturer på universiteterne.

Nina Smith, professor i økonomi ved AU, udtaler i artiklen: “Der er brug for en grundlæggende kulturændring. Kvinder, der stifter familie, kan ikke tillade sig at tro, at de bliver professorer ved at arbejde 37 timer om ugen og have masser af tid til børnene.”

I Foreningen for Kønsforskning mener vi ikke, at den manglende udvikling i antallet af kvindelige forskere blot kan forklares med en uvilje blandt kvinderne overfor arbejdstiderne på universiteterne. I stedet anbefaler vi, at man ser nærmere på, hvordan stillinger besættes på universiteterne, hvilke værdier og kompetencer der favoriseres i akademia og hvordan arbejdet eventuelt kan struktureres anderledes.

Læs artiklen “Universiteters kamp for flere kvinder fejler” her.

Den aktuelle ligestillingspolitik tenderer mod at udpege kvinder som mangelfulde individer, til hvem der skal tages særlige hensyn, men som samtidig må ændre sig for at leve op til forskningens normer og krav. Som alternativ ønsker Foreningen for Kønsforskning en politik, hvor ligestillingsarbejdet primært skal have som formål at ændre de eksisterende ulighedsskabende strukturelle forhold, og benytte virkemidler der integrerer ligestilling i en realisering af institutionernes øvrige målsætninger.

Den task force, der på KU blev nedsat til at se på emnet, udformede en række anbefalinger, som Foreningen for Kønsforskning tilskynder alle involverede parter til se nærmere på. Anbefalingerne kan læses her..

“Men hvordan sætter vi børnene fri?”

En artikel i Berlingske foranledte i sidste uge en del debat om børn og kønsroller. Artiklen omhandlede en 3-årig dreng, som nogle gange har lyst til at have kjole på – og som får lov til det af sine forældre. Især sidstnævnte detalje har medført debat om forældres rolle ift. kønsnormer og opdragelse.

Kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen har i et debatindlæg under titlen “Rum til udfoldelse og kreativitet” kastet sig ind i debatten og påpeget, at det er nødvendigt at rykke ved fasttømrede kønsroller og kønsspecifikke valg.

“Når piger og drenge, kvinder og mænd i dag meget ofte træffer nogle helt forskellige valg – både på uddannelsesfronten, karrierefronten og familiefronten – skyldes det uden tvivl mange gange, at vi gør det, der forventes af os, og det, vi er opdraget til. Men hvordan sætter vi børnene fri? Vi har alle sammen et ansvar for at tænke over, hvordan vi møder vores børn. Jeg vil som ligestillingsminister også gøre mit til, at personalet i f.eks. daginstitutioner og skoler i højere grad får den viden, og de redskaber, der skal til.” [Manu Sareen]

Foreningen for Kønsforskning støtter op om Sareens intentioner om at opkvalificere f.eks. pædagoger og lærere på dette område og indstiller på det kraftigste til, at eksisterende, relevant kønsforskning vil blive inddraget i arbejdet. Samtidig finder vi det vigtigt, at køn og ligestilling kommer på skoleskemaet i det danske undervisningssystem for at give børn og unge viden om køn og dermed bl.a. være med til at nedbryde stereotype forestillinger og fremme mangfoldighed.

Derudover håber Foreningen for Kønsforskning naturligvis, at Sareen vil bidrage politisk til en større vægtning af kønsforskning fremover. Med den aktuelle udmelding, er vi sikre på, at ministerenvil være imødekommende overfor forslag, der kan styrke dansk kønsforskning – f.eks. via oprettelsen af et nationalt kønsforskningsprogram.

Sareens debatindlæg kan læses her og artiklen, der udløste debatten, kan læses her..

Kick-off i Sociologisk Kønsnetværk på KU

Initiativet Sociologisk Kønsnetværk holder tirsdag den 26. juni kick-off kl. 16.30 på Center for Sundhed & Samfund, Københavns Universitet.  

Selv skriver arrangørerne: “Så er det tid til at planlægge og diskutere Kønsnetværket anno efteråret 2012. Derfor holder vi et åbent møde for alle, der har lyst til at deltage i hygge, diskussioner og lidt faglig interesse i efteråret. Mødet er tænkt som både en introduktion til netværket, lidt hygge og snak om, hvad efteråret kan byde på. Mangler der lidt køn i jeres sociologi-hverdag, eller er der alt for meget, så kig forbi.”

Du kan tilmelde dig arrangementet og få flere oplysninger via dette link..

Debatmøde om unge forskeres karriereveje

I dag, onsdag den 13. juni, afholder Det Unge Akademi debatmøde i København om unge forskeres karrieremuligheder og tenure-track. Arrangementet vil bl.a. byde på oplæg om AU og SDU’s tiltag ift. unge forskere og Carlsberg Fondets indstilling til unge forskere. Det fulde program kan læses her.

Tid: Onsdag den 13. juni kl. 17.00-19.00

Sted: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, København.

Pionerværk om afrikanske kvinder hædres

Årets KRAKA-pris gik som tidligere offentliggjort her på siden til lektor Signe Arnfred – herunder kan du læse prisbestyrelsens begrundelse.

“Rethinking Gender in Africa honoreres med KRAKA-prisen 2012 for sit unikke bidrag til forskningen i køn, kultur og slægtskab i Afrika. Værket væver overbevisende indsigterne fra 30 års feltarbejde i Mozambique sammen med postkolonial feministisk tænkning i fængslende og originale analyser, som er præget af en slående åbenhed over for genstandsfeltet og en opvakt teoretisk nysgerrighed, der kan inspirere alle områder af kønsforskningen.

Der er tale om et pionerværk, som præsenterer kvindeperspektiver i Afrika, der ellers kun har fået begrænset plads i kønsforskningen. Undersøgelserne af mozambikanske kvinders initieringsritualer og deres bidrag til kvindelige fællesskaber åbner en ellers lukket verden, hvor kvinder fremstår stærke og kreative. Værket bevæger sig med lethed gennem forskellige tematikker og niveauer og fremstår som en ypperlig formidling af dansk kønsforskning.

Signe Arnfred, der er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet har igennem hele sin karriere beskæftiget sig med kvinders vilkår andre steder i verden. I 1981-84 arbejdede hun i den nationale kvindeorganisation i Mozambique, hvor hun blandt andet ledede en omfattende dataindsamling som baggrund for fastlæggelse af en revideret kvindepolitik. Interessen for kvinder i den tredje verden og særligt i Afrika har resulteret i en lang række publikationer.

KRAKA-prisen uddeles ved årskonferencen for Foreningen for Kønsforskning fredag den 11. maj på Roskilde Universitet. Prisen, der uddeles for 14. gang, er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. Else Høyrup, og har til formål at fremme dansk kønsforskning.”

Signe Arnfred: Sexuality and Gender Politics in Mozambique. Rethinking Gender in Africa. Woodbridge: James Currey/Uppsala: The Nordic Africa Institute, 2011.

LEGO’s kønnede klodser

Lanceringen af “LEGO Friends” (en LEGO-serie særligt til piger) skabte tidligere på året debat i både danske og udenlandske medier, da mange opfattede legetøjsserien som kønsstereotyp. Blandt andet ligestillingsminister Manu Sareen og kønsforsker Karen Sjørup udtrykte dette synspunkt i forskellige medier.

Men at LEGO henvender sig forskelligt til hhv. drenge og piger er ikke noget nyt. Den amerikanske sociolog (og LEGO-enthusiast) David Pickett har i to indlæg på Sociological Images gennemgået LEGO’s produkter og markedsføring siden den første legoklods kom på markedet i slutningen af 1950’erne. Via de to links nedenfor kan du i billeder og tekst følge udviklingen i LEGO’s brug af kønsdifferentiering.

Her kan du finde Del 1 og Del 2 af Picketts historiske gennemgang..

Conference: Gender and Health through Life

Selskab for Mænds Sundhed afholder konference på Rigshospitalet den 14.-15. juni.

Læs mere om konferencen her..

Engendering (In)Security and Conflict

Forskningscenteret FREIA ved Aalborg Universitet afholder torsdag den 24. maj kl. 10-17 forskningsseminar under titlen “Engendering (In)Security and Conflict”.

Blandt oplægsholderne er professor Jane Parpart, Institute of Political Economy, Ottawa, Canada og seniorforsker Annika Berger-Rosamond, DIIS. Det fulde program fremgår her.

Tilmelding via ulla@cgs.aau.dk senest 21. maj..

Årets KRAKA-prismodtager 2012

Som afslutning på Foreningen for Kønsforsknings årskonference er KRAKA-prisen blevet uddelt. Modtageren var lektor Signe Arnfred, Roskilde Universitet, som fik prisen på baggrund af værket “Sexuality and Gender Politics in Mozambique: Rethinking Gender in Africa”.

KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. i matematik og BA i russisk Else Høyrup til Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Den uddeles hvert år i forbindelse med foreningens årskonference. Prisen er indstiftet med det formål at hædre en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning, med et pengelegat.

Charlotte Kroløkke overrakte prisen på vegne af prisbestyrelsen. Den fremlagte begrundelse for Arnfreds modtagelse af prisen vil blive lagt på denne blog snarest muligt.

Der skal lyde et stort tillykke til Signe Arnfred fra Foreningen for Kønsforskning..

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 7