Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Beate Sløk-Andersen

Seminar: Rethinking Gender and Race

Roskilde Universitet får 1. november besøg af Trystan Cotten, som er lektor ved Gender and Black Studies ved California State University. Cotten vil under overskiften “Trans-ing Barriers, Building Bridges: Forging Coalitions between Queer and POC Communities in the US” gå i dybden med de barrierer, der eksisterer mellem USA’s afro-amerikanske og hvide queermiljøer; barrierer der forhindrer politisk samarbejde og sammenhold mellem de to miljøer. Du kan læse mere op forelæsningen her.

Tid: Torsdag den 1. november kl. 14

Sted: Roskilde Universitet, Teorirum, bygning 23.1.

Workshop om Diversity Management in a Transition​al Time

Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab inviterer onsdag den 26. september 2012 til workshop om “Diversity Management in a Transitional Time”.

Arrangementet er del af projektet STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science), som er finansieret af EU’s 7. rammeprogram. Projektet tager udgangspunkt i under-repræsentationen af kvinder i højere stillinger inden for Forskning og Teknologi og har til formål, i løbet af en fireårig periode, gennem forskellige aktiviteter og initiativer, at fremme ligestilling ved fem europæiske forskningsinstitutioner: Aarhus Universitet, Fraunhofer Institute, Alexandru Ioan Cuza University, Radboud University Nijmegen og University of Milan.

Workshoppen vil fokusere på strukturelle ændringer og mangfoldighedsledelse som redskaber til at overvinde hindringer for kvinders akademiske karrierer, særligt muligheden for avancering til højere stillinger.

Keynote speakers: Anne Pépin, Interim Director of the Mission for the Place of Women at CNRS, France Helene Füger, Head of Equal Opportunities & Coordinator of Eument-net, Fribourg University, Switzerland Louise Gade, Deputy Director of Human Resources, Aarhus University

Tid: Onsdag den 26. september 2012, kl. 13.30 – 16.30. Sted: Aarhus Universitet, mødelokale 2, bygning 1421.

Tilmeldingsblanket og program for workshoppen kan findes på: http://cfa.au.dk/aktuelt/arrangementer/

Tilmeldingsfristen er torsdag den 20. september 2012..

European Gender Summit 2012

The European Gender Summit is dedicated to supporting and advancing excellence and effectiveness of research and innovation at all levels, through the inclusion of gender. This year’s European Gender Summit under the theme ‘Aligning Agendas for Excellence‘ will take place on 29 -30 Nov 2012 at the European Parliament in Brussels.

Read more on the official website: http://www.gender-summit.eu/.

Graduate Course in Critical Race Theory

Der afholdes kursus i Critical Race Theory (CRT) den 9.-11. oktober 2012 for ph.d.-og kandidatstuderende. Kurset afholdes af Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Læs mere om kurset her.

Tilmeldingsfrist: 17. september 2012.

Kursus: Køn og Forskning: Optimering af FP7-ansøgninger

I samarbejde mellem “EDGE – Center for Ligestilling, Diversitet & Køn” og Ligestillingsudvalget ved Aalborg Universitet afholdes der tirsdag den 30. oktober kursus med fokus på optimering af ansøgninger om EU-midler.

Kurset henvender sig primært til forskere med planer om at søge FP7 projekter, samt personer i forskningsstøtteenheder. Kursets sigte er at klæde ansøgere bedre på til at imødekomme EUs krav og forventninger om at promovere ligestilling i alle former for forskning.

Kurset foregår på engelsk.

Læs mere om kurset ‘Køn og Forskning: optimering af FP7 ansøgninger’ og tilmeld dig her. Eventuelle henvendelser kan rettes til Helene Pristed Nielsen, pristed@cgs.aau.dk.

Konference: Gender and sexualities revisioning drug and alcohol research

Centre for Alcohol & Drug Research ved Aarhus Universitet afholder 10.-12. oktober konference med temaet “Gender and sexualities revisioning drug and alcohol research”.

Konferencen behandler spørgsmål så som: ” What are the possible contributions of contemporary theories of materiality, intersectionality or embodiment to alcohol and drug research? How are notions of masculinity and femininity constructed, experienced and acted out in alcohol and drug consumption? How do women and men “do gender” today through their alcohol and drug using practices?

 Læs mere her: http://crf.au.dk/forskning/konferencer/gender-and-sexualities/about-the-conference/.

Konference: Køn og ret i Norden, Europa og globalt

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet afholder 12.-14. september 2012 konference om “Køn og ret i Norden, Europa og globalt”. Formålet med konferencen er at sætte fokus på den retlige udvikling og sammenhæng mellem køn og ret set i tre perspektiver: Norden, Europa, globalt. Konferencen er workshopbaseret og der satses på diskussioner og idéudvikling mellem de deltagende forskere, såvel rutinerede som yngre forskere.

Læs mere om konferencen og dens fire hovedtemaer her.

Tilmeldingsfristen til konferencen var 25. juni, men senere tilmelding er mulig ved direkte henvendelse til professor Jur Kirsten Ketscher på kirsten.ketscher@jur.ku.dk..

Overblik over efterårets kønsforskningsaktiviteter

Koordinationen for Kønsforskning udgiver hvert semester folderen Fokus på Køn, der præsenterer undervisningstilbud, konferencer, forlæsninger, forskerskoler, ph.d.-kurser, seminarer og foredrag og andet relevant materiale, som er relateret til kønsforkning. Formålet er at sprede information om relevante undervisningstilbud og andre aktiviteter til interesserede.

Folderen med overblik over efterårets aktiviteter finder du her..

InterGender PhD courses

Temporalities of Citical Race Studies: Feminist Theory and the Black Diaspora

Feminist critical race studies are often framed as running parallel to, rather than intersecting with, transnational feminisms. […] What are the persistent teleological framings of feminist theory?  What role does the concept of subalternity play? How might a Black Diaspora be written as both a subnational story and a movement across times, from South to South?

Deadline for application: September 7, 2012 

Time: November 7-9, 2012

Location: Gender Studies (Tema Genus), LinköpingUniversity, Sweden.

More information here.

 

Up coming InterGender courses:

 

Out of Order: Disability, Danger and Desire

Teachers: Margrit Shildrick, Robert McRuer and Jens Rydström,

Time: Dec 3-5, 2012

Place: Tema Genus, Linköping University, Sweden

More info here.

 

Cultural Analysis of the Interdependencies of Racism and Sexism

Teachers: Grada Kilomba, Lann Hornscheidt and Michelle M. Wright

Time: Dec 10-12, 2012

Place: Centre For Transdisciplinary Gender Studies, Humboldt University, Berlin, Germany.

More info soon on www.intergender.net.

Kønsmæssige mønstre i uddannelsesvalg og -muligheder

Årets optag på de videregående uddannelser er nu offentliggjort, og her viser sig igen i år markante kønsmønstre i forhold til hvilke uddannelser, de studerende starter på.

For eksempel er der på et antal sygeplejerske- og jordmoderuddannelser udelukkende optaget kvinder, mens der på flere ingeniøruddannelser kun er optaget mænd. Dog er andelen af kvindelige studerende inden for de tekniske bacheloruddannelser steget fra 29 % til 32 % i forhold til sidste års optag, hvilket der dog også har været politisk fokus på og ønske om over de sidste år.

Samlet set udgør kvinder 57 % af de nyoptagne studerende; en andel, der især er høj pga. en overrepræsentation på erhversakademi- og professionsbacheloruddannelserne. På universiteternes bacheloruddannelser er kvinderne også i flertal blandt de optagne, men her er fordelingen 54/46.

Forskning har vist, at uddannelsesvalg formes i forhold til kønslige strukturer og har en betydning for efterfølgende kønsskæve jobmuligheder, nedslidning og lønniveau. Det ser man f.eks. i den omfattende rapport “Lige muligheder – frie valg?” fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvor det bl.a. påvises, at vejledning i folkeskolerne understøtter kønstraditionelle uddannelsesvalg.  Derfor virker det oplagt, at disse nye optagelsestal gribes som en anledning til at se nærmere på, hvordan skævheder, der understøttes gennem uddannelsesinstitutioner, kan rystes op og rykkes.

Optagelsestallene fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan ses her. Rapporten “Lige muligheder – frie valg?” fra SFI kan læses her..

← Older
Newer →
1 2 3 4 7