Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2012 May

Foreningen har fået ny forkvinde og fem nye bestyrelsesmedlemmer

Foreningen for Kønsforskning afholdt tirsdag den 15. maj generalforsamling i KVINFO’s lokaler i København. På forhånd var der lagt op til en del udskiftning i bestyrelsen, da både forkvinde og tre bestyrelsesmedlemmer valgte ikke at genopstille. Her kan du læse resultaterne af generalforsamlingens valg.

 

Ny forkvinde for Foreningen for Kønsforskning er:

  • Beate Sløk-Andersen, cand.mag., fuldmægtig, KU

Nye medlemmer af bestyrelsen er:

  • Ekin Samer, cand.scient.soc, RUC
  • Katharina Willesen, stud.mag, KU
  • Rikke Juel Madsen, videnskabelig assistent, Koordinationen for Kønsforskning, KU
  • Sharon Davara Thomsen, cand.scient.soc., RUC
  • Michael Nebeling Petersen, ph.d.-stipendiat, Center for Kønsforskning, KU (suppl.)

På vegne af Foreningen for Kønsforskning vil den nye bestyrelse gerne takke afgående forkvinde Gry Høngsmark Knudsen og afgående bestyrelsesmedlemmer Lotte Bloksgaard, Diana Højlund Madsen og Katrine Bindesbøl Holm Johansen for deres indsats i Foreningen over de sidste to år. God vind fremover!

 

Derudover blev der på generalforsamlingen valgt to nye kritiske regnskabslæsere:

  • Gry Høngsmark Knudsen, mag.art., ph.d.-stipendiat, Institut for Marketing og Management, SDU
  • Helle Poulsen, ph.d., cand.comm., fuldmægtig, Styrelsen for Forskning og Innovation

Og endelig blev der valgt nyt eksternt medlem til KRAKA-prisbestyrelsen:

  • Christian Groes-Green, ph.d., adjunkt, Institut for Kultur og Identitet, RUC

Til afgående medlem af KRAKA-prisbestyrelsen og regnskabslæsere skal også lyde et stort tak for indsatsen!.

Pionerværk om afrikanske kvinder hædres

Årets KRAKA-pris gik som tidligere offentliggjort her på siden til lektor Signe Arnfred – herunder kan du læse prisbestyrelsens begrundelse.

“Rethinking Gender in Africa honoreres med KRAKA-prisen 2012 for sit unikke bidrag til forskningen i køn, kultur og slægtskab i Afrika. Værket væver overbevisende indsigterne fra 30 års feltarbejde i Mozambique sammen med postkolonial feministisk tænkning i fængslende og originale analyser, som er præget af en slående åbenhed over for genstandsfeltet og en opvakt teoretisk nysgerrighed, der kan inspirere alle områder af kønsforskningen.

Der er tale om et pionerværk, som præsenterer kvindeperspektiver i Afrika, der ellers kun har fået begrænset plads i kønsforskningen. Undersøgelserne af mozambikanske kvinders initieringsritualer og deres bidrag til kvindelige fællesskaber åbner en ellers lukket verden, hvor kvinder fremstår stærke og kreative. Værket bevæger sig med lethed gennem forskellige tematikker og niveauer og fremstår som en ypperlig formidling af dansk kønsforskning.

Signe Arnfred, der er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet har igennem hele sin karriere beskæftiget sig med kvinders vilkår andre steder i verden. I 1981-84 arbejdede hun i den nationale kvindeorganisation i Mozambique, hvor hun blandt andet ledede en omfattende dataindsamling som baggrund for fastlæggelse af en revideret kvindepolitik. Interessen for kvinder i den tredje verden og særligt i Afrika har resulteret i en lang række publikationer.

KRAKA-prisen uddeles ved årskonferencen for Foreningen for Kønsforskning fredag den 11. maj på Roskilde Universitet. Prisen, der uddeles for 14. gang, er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. Else Høyrup, og har til formål at fremme dansk kønsforskning.”

Signe Arnfred: Sexuality and Gender Politics in Mozambique. Rethinking Gender in Africa. Woodbridge: James Currey/Uppsala: The Nordic Africa Institute, 2011.

LEGO’s kønnede klodser

Lanceringen af “LEGO Friends” (en LEGO-serie særligt til piger) skabte tidligere på året debat i både danske og udenlandske medier, da mange opfattede legetøjsserien som kønsstereotyp. Blandt andet ligestillingsminister Manu Sareen og kønsforsker Karen Sjørup udtrykte dette synspunkt i forskellige medier.

Men at LEGO henvender sig forskelligt til hhv. drenge og piger er ikke noget nyt. Den amerikanske sociolog (og LEGO-enthusiast) David Pickett har i to indlæg på Sociological Images gennemgået LEGO’s produkter og markedsføring siden den første legoklods kom på markedet i slutningen af 1950’erne. Via de to links nedenfor kan du i billeder og tekst følge udviklingen i LEGO’s brug af kønsdifferentiering.

Her kan du finde Del 1 og Del 2 af Picketts historiske gennemgang..

Conference: Gender and Health through Life

Selskab for Mænds Sundhed afholder konference på Rigshospitalet den 14.-15. juni.

Læs mere om konferencen her..

Engendering (In)Security and Conflict

Forskningscenteret FREIA ved Aalborg Universitet afholder torsdag den 24. maj kl. 10-17 forskningsseminar under titlen “Engendering (In)Security and Conflict”.

Blandt oplægsholderne er professor Jane Parpart, Institute of Political Economy, Ottawa, Canada og seniorforsker Annika Berger-Rosamond, DIIS. Det fulde program fremgår her.

Tilmelding via ulla@cgs.aau.dk senest 21. maj..

Årets KRAKA-prismodtager 2012

Som afslutning på Foreningen for Kønsforsknings årskonference er KRAKA-prisen blevet uddelt. Modtageren var lektor Signe Arnfred, Roskilde Universitet, som fik prisen på baggrund af værket “Sexuality and Gender Politics in Mozambique: Rethinking Gender in Africa”.

KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. i matematik og BA i russisk Else Høyrup til Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Den uddeles hvert år i forbindelse med foreningens årskonference. Prisen er indstiftet med det formål at hædre en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning, med et pengelegat.

Charlotte Kroløkke overrakte prisen på vegne af prisbestyrelsen. Den fremlagte begrundelse for Arnfreds modtagelse af prisen vil blive lagt på denne blog snarest muligt.

Der skal lyde et stort tillykke til Signe Arnfred fra Foreningen for Kønsforskning..

Årskonference på RUC

Foreningen for Kønsforskning afholder i dag årskonference på Roskilde Universitet under temaet “Tro, håb & kærlighed”. Konferencen er arrangeret af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed v. RUC og vi ser frem til det spændende program, de har sammensat.

Oplægsholderne er bl.a Sasha Roseneil og Hanne Marlene Dahl, som vil forholde sig til emner så som medborgerskab, følelsregimer og sociale bevægelser. På dagens workshops vil man kunne høre om alt fra  transnational adoption til queer aktivisme.

Senere på dagen vil du her på bloggen kunne læse, hvem der modtager årets KRAKA-pris. Prisen uddeles hvert år på Foreningens for Kønsforsknings årskonference for at hylde en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning..